Ο Δημ. Τσούτσας νέος πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2019-09-09, 14:08:42
Ο Δημ. Τσούτσας νέος πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου Αλμυρού

Πραγματοποιήθηκαν χθες οι δημαιρεσίες στον Δήμο Αλμυρού, από τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019, αντίστοιχα.

Αρχικά εκλέχθηκαν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρεωτικά ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του δημάρχου Βαγγέλη Χατζηκυριάκου, ο αντιπρόεδρος από τη μείζονα μειοψηφία με επικεφαλής τον Δημήτρη Εσερίδη και ο γραμματέας από την ελάσσονα μειοψηφία, με επικεφαλής τη Ζωή Ράππου.

Τη συνεδρίαση άνοιξε ο κ. Λεωνίδας Βούλγαρης πρώτος πλειοψηφών σύμβουλος ο οποίος και προήδρευσε μέχρι και την εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από τη διαδικασία αναδείχτηκαν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού ο Δημήτρης Τσούτσας, αντιπρόεδρος ο Νίκος Καλλές και γραμματέας ο Ανάργυρος Νικολαϊδης.

Οικονομική Επιτροπή

 Ακολούθησε η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από επτά μέλη, τέσσερα από την πλειοψηφία, δυο από τη μείζονα μειοψηφία και ένα από την ελάσσονα μειοψηφία και με διετή εντολή.

Από τα τέσσερα της Δημοτικής Αρχής, το ένα μέλος υποχρεωτικά είναι ο δήμαρχος Αλμυρού και τα δυο αντιδήμαρχοι που ορίστηκαν με απόφαση δημάρχου, ενώ το τέταρτο μέλος εκλέχθηκε με ψηφοφορία. Τα υπόλοιπα τρία μέλη επίσης εκλέχθηκαν με ψηφοφορία.

Τα δυο τακτικά μέλη-αντιδήμαρχοι, της οικονομικής επιτροπής, ορίστηκαν και αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και είναι η Μπέη - Σταματίου Αρετή και ο Παπαϊωάννου Γεώργιος. Μετά τις δημαιρεσίες η Οικονομική Επιτροπή σχηματίστηκε ως εξής:

Χατζηκυριάκος Βαγγέλης δήμαρχος, Αρετή Μπέη - Σταματίου αντιδήμαρχος, Παπαϊωάννου Γεώργιος αντιδήμαρχος, Δεληζήσης Αναστάσιος τακτικό μέλος, Εσερίδης Δημήτριος τακτικό μέλος, Καρακώστας Χρήστος τακτικό μέλος, Καραγιώργος Αρης τακτικό μέλος, Γουργιώτης Γεώργιος αναπληρωματικό μέλος, Δαλακούρας Ηλίας αναπληρωματικό μέλος, Νικοβιώτης Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, Ράππου Ζωή - Μάμαλη αναπληρωματικό μέλος.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Στην ίδια συνεδρίαση έγινε η εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Τα δυο τακτικά μέλη-αντιδήμαρχοι ορίστηκαν και αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και είναι η Μπέη - Σταματίου Αρετή και ο Παπαϊωάννου Γεώργιος. Μετά τις δημαιρεσίες η Οικονομική Επιτροπή σχηματίστηκε ως εξής:

 Χατζηκυριάκος Βαγγέλης δήμαρχος, Αρετή Μπέη - Σταματίου αντιδήμαρχος, Παπαϊωάννου Γεώργιος αντιδήμαρχος, Γουργιώτης Γεώργιος αντιδήμαρχος, Σταυραντώνη Μαρία τακτικό μέλος, Γαλατσίδας Ιωάννης τακτικό μέλος, Παπακωνσταντίνου Γεώργιος τακτικό μέλος, Δεληζήσης Αναστάσιος αναπληρωματικό μέλος, Καλατζής Ευάγγελος αναπληρωματικό μέλος, Νικοβιώτης Κώστας αναπληρωματικό μέλος, Μυγιάκη - Μυλωνά Μανωλία αναπληρωματικό μέλος.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
1
=