Διαγωνισμός για τη βελτίωση αγροτικής οδού

Τελευταία ενημέρωση: 2019-08-11, 11:23:22
Διαγωνισμός για τη βελτίωση αγροτικής οδού

Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της δημόσιας σύμβασης «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση Πλατάνια Ρέμα-Γαλή Κονάκια-Βράχος της Δ.Κ. Αλμυρού» ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλμυρού. Πρόκειται για ένα έργο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι». Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16.

Η δαπάνη του έργου, ύψους συνολικού ποσού 1.125.000,00 € θα βαρύνει τον K.A.Ε 64- 7323.076.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
1
=