Εκμίσθωση Κέντρου Περιβάλλοντος Ενημέρωσης στις λίμνες Ζερέλια

Τελευταία ενημέρωση: 2019-01-14, 17:17:30
Εκμίσθωση Κέντρου Περιβάλλοντος Ενημέρωσης στις λίμνες Ζερέλια

Η Δημοτική Αρχή Αλμυρού θα προχωρήσει σε παραχώρηση του χώρου

 

Στην εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της περιοχής λίμνες Ζερέλια προχωρεί η δημοτική αρχή Αλμυρού.

Ο Δήμος εξέδωσε διακήρυξη και εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δηµοπρασία, για την ανάδειξη πλειοδότη, την εκµίσθωση του εν λόγω ακινήτου που έχει εµβαδό 164,97 τ.µ., µε δώµα (χρήση εξώστη) εµβαδού 94,30 τ.µ., που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Η δηµοπρασία θα γίνει στον Αλµυρό και στο δηµοτικό κατάστηµα την Τρίτη 29Ιανουαρίου και ώρες 11:00 - 12:00 το πρωί. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κανένας πλειοδότης, η δηµοπρασία θα επαναληφθεί την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου.

Επισημαίνεται ότι το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σνακ µπαρ, καφετέρια, επιχείρηση µαζικής εστίασης µερικής επεξεργασίας κ.λπ., µετά από έγκριση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε πέντε χρόνια.Τιµή εκκίνησης πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των πενήντα ευρώ
µηνιαίως.

Οι ενδιαφερόµενοι για τη συµµετοχή τους στη δηµοπρασία πρέπει να προσκοµίσουν γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ποσού ίσου µε το1/10του ετήσιου οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι εξήνταευρώ, υπέρ του ∆ήµου Αλµυρού. Οι όροι της διακήρυξης βρίσκονται στο δηµοτικό κατάστηµα Αλµυρού. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους είναι 2422350236, 2422350256.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
4
=