Σύντομα η έναρξη των εργασιών για διαμόρφωση κοινόχρηστης οδού Σούρπης -Αγ. Τριάδας

Τελευταία ενημέρωση: 2019-01-07, 14:09:17
Σύντομα η έναρξη των εργασιών για διαμόρφωση κοινόχρηστης οδού Σούρπης -Αγ. Τριάδας

Εξι προσφορές κατατέθηκαν για τον διαγωνισμό για τη διαμόρφωση κοινόχρηστης οδού Σούρπης - Αγίας Τριάδας του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού 52.419 ευρώ.

Μειοδότης αναδείχτηκε τεχνική εταιρεία που κατάθεσε προφορά με μέση έκπτωση 33%. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε από την επιτροπή που άνοιξε τις προσφορές και από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνει εγκατάσταση του εργολάβου και να ξεκινήσουν εργασίες.

Η επίμαχη οδός, λόγω της µικρής σχετικά απόστασης µεταξύ των οικισµών, χρησιμοποιείται από τους κατοίκους για περίπατο και από παιδιά της Σούρπης για την πρόσβασή τους στο γήπεδο 5Χ5 της Αγ. Τριάδας το οποίο είναι και το µοναδικό σε Σούρπη και Αγ. Τριάδα.

Για την ασφαλέστερη κίνηση των πεζών και των παιδιών κατά µήκος της οδού, που λόγω σύνδεσης µε ΠΑΘΕ εξυπηρετεί τοπικές βιομηχανίες και δέχεται σηµαντικό κυκλοφοριακό φόρτο, ο Δήµος είχε εντάξει στο τεχνικό του πρόγραµµα το έργο «∆ιαµόρφωση κοινόχρηστης οδού Σούρπης- Αγ. Τριάδας» που αφορά στην κατασκευή κρασπέδου και πεζοδροµίου πλάτους 2,20 - 2,50 µ. κατά µήκος της ανωτέρω οδού (στο έρεισµά της) στο ρεύµα Αγ. Τριάδα - Σούρπη.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν εργασίες εκσκαφών παράπλευρα της οδού στο αριστερό τµήµα µε κατεύθυνση από Σούρπη προς Αγ. Τριάδα σε 750µ. µήκους, µετά της µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής.

Ακόμη θα γίνει κατασκευή επιχωµάτων, µετά από καθαρισµό του εδάφους έδρασης, µε κατάλληλα υλικά καθώς και µόρφωση - συµπύκνωση των στρώσεων επίχωσης.

Μεταξύ άλλων το έργο προβλέπει τσιμεντόστρωση πεζοδρομίου και τοποθέτηση δομικού πλέγματος, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων.

Πρόβλεψη υπάρχει και για αναµονές από σωλήνες πολυαιθυλενίου και για εγκατάσταση 16 φρεατίων έλξης καλωδίων διαστάσεων 60Χ40εκ. Η παρέμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά έσοδα του ∆ήµου και τη ΣΑΤΑ 2017, 2018.

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
9
+
6
=