«Καμπάνες» του Τ.Ε.Ε. για το ΣΧΟΟΑΠ Πτελεού

Τελευταία ενημέρωση: 2011-03-08, 00:00:00
«Καμπάνες» του Τ.Ε.Ε. για το ΣΧΟΟΑΠ Πτελεού
<div align="left">Τις παρατηρήσεις – επισημάνσεις – αντιρρήσεις στην Β2 Φάση του ΣΧΟΟΑΠ Πτελεού κατέθεσε το Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας, ενώ μεταξύ άλλων αντιτίθεται στην χωροθέτηση περιοχής ΠΕΡΠΟ (Περιοχή Πολεοδομικής Οργάνωσης) ανατολικά του Αχιλλείου. <br /> &#160;</div> <div align="left">Πιο συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη εξέλιξης πληθυσμού και τις προτεινόμενες επεκτάσεις οικισμών αναφέρεται ότι <b>η πρόβλεψη του </b></div> <div><b>μόνιμου πληθυσμού δεν στηρίχθηκε σε πραγματικά-ρεαλιστικά δεδομένα, αλλά σε υπερεκτιμήσεις που μάλλον εξυπηρετούν τις επιδιώξεις ή και προσδοκίες των τοπικών φορέων ώστε να αιτιολογηθούν επεκτάσεις μεγαλύτερες των πραγματικών απαιτήσεων. </b></div> <div><b>&#160;</b></div> <div>Υπολογίστηκε αύξηση πληθυσμού ακόμη και στους οικισμούς που παρουσιάζουν όχι αύξηση αλλά μείωση την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα ο τρόπος με τον οποίο εκτιμάται ο εποχικός πληθυσμός είναι πολύ απλουστευμένος και ελλιπώς στοιχειοθετημένος, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να διακριθεί εάν αυξάνονται οι εποχιακές-κατοικίες (εξοχικά) ή αν απλά πρόκειται για τις κατοικίες των κατοίκων που εγκατέλειψαν την περιοχή, ενώ δεν διαφωνεί για τις κλίνες.</div> <div>&#160;</div> <div>Πρόταση είναι <b>να</b> <b>εξεταστούν οι επεκτάσεις με βάση το υπάρχον πλεόνασμα (αν υπάρχει) και όχι να προταθεί μια άσκοπη και ίσως υπερβολική επέκταση. </b></div> <div>&#160;</div> <div><b>Εκτός σχεδίου αρτιότητες - δόμηση</b></div> <div>Η Μελέτη προτείνει στη περιοχή «Γεωργική Γη» ως κατώτερο όριο κατάτμησης τα <b>4 στρέμματα</b> και στην περιοχή «Προστασίας φυσικού περιβάλλοντος», τα <b>8 στρέμματα</b> κατάτμηση και τα 4 στρέμματα για τα προϋπάρχοντα της έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ. Για την Περιοχή «Τουριστικής προστασίας» της παραλίας ως κατώτερο όριο κατάτμησης τα <b>6 στρέμματα</b> και τα 4 στρέμματα για τα προϋπάρχοντα της έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ.</div> <div>&#160;</div> <div>Το Τ.Ε.Ε. αναφέρει ότι η διαφοροποίηση που γίνεται μεταξύ των ζωνών δεν αιτιολογείται επαρκώς και κυρίως γιατί στην Γεωργική Γη στόχος είναι η προστασία της αγροτικής γης και η ανάπτυξη κυρίως της γεωργίας, και όχι η διευκόλυνση της ανέγερσης κατοικιών και για αυτό προτείνεται να ισχύει το όριο των <b>8 στρεμμάτων.</b></div> <div>&#160;</div> <div>Στη ίδια περιοχή προτείνεται να μηνεπιτρέπονται τα Τουριστικά καταλύματα, αλλά θα μπορούσε να προταθούν μονάδες αγροτουριστικού, που είναι συμβατές με τις άλλες χρήσεις. Επίσης θα πρέπει να απαγορευθούν οι εγκαταστάσεις αναψυχής-διασκέδασης.</div> <div><b>&#160;</b></div> <div><b>ΠΕΡΠΟ στο Αχίλλειο</b></div> <div>Η χωροθέτηση περιοχής ΠΕΡΠΟ ανατολικά του οικισμού του Αχιλλείου που προτείνεται από την μελέτη θεωρείται μη αναγκαία από το Τ.Ε.Ε. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός μέσω των ΠΕΡΠΟ δεν συνάδει με τις κατευθύνσεις, τις αρχές και τους στόχους ενός αειφόρου σχεδιασμού.</div> <div>&#160;</div> <div><b>Αντιπλημμυρική προστασία - ρέματα</b></div> <div>Στη γνωμοδότηση αναφέρεται ότι δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αντιπλημμυρική θωράκιση οικισμών και περιοχών και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.</div> <div>&#160;</div> <div>Αντίθετα τα πλημμυρικά φαινόμενα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν<b><span> </span></b>με τη λήψη πιο δραστικών μέτρων όπως:</div> <div><span>ü&#160;</span>Εντοπισμός και καταγραφή όλων των ρεμάτων που θα πρέπει να τεθούν σύντομα σε διαδικασία οριοθέτησης</div> <div><span>ü&#160;</span>Καθορισμός ζώνης πρασίνου – υψηλής προστασίας – απαγόρευσης της δόμησης σε πλάτος 30 μέτρων εκατέρωθεν των ορίων των ρεμάτων ή 50 μέτρων από το φυσικό πρανές τους στα τμήματα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα οριοθέτηση</div> <div><span>ü&#160;</span>Εξαίρεση μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο σε περίπτωση που λόγω της αύξησης της απόστασης από την κοίτη δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση του οικοπέδου για την ανέγερση κτίσματος</div> <div><span>ü&#160;</span>Πριν την πολεοδόμηση νέων περιοχών θα πρέπει να οριοθετηθούν όλα τα ρέματα</div> <div><span>ü&#160;</span>Θα πρέπει να προταθεί ο χαρακτηρισμός ως ζώνης απαγόρευσης δόμησης ή άλλης επέμβασης η περιοχή των εκβολών των ρεμάτων που εκτείνεται σε ακτίνα 125 μέτρων με κέντρο το σημείο τομής της γραμμής παραλίας και της κοίτης του ρεμάτων.</div> <div>&#160;</div> <div><b>Υποδομές</b></div> <div><span>·<span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span>Δεν υπάρχει πρόταση ή ανάλυση για την ανάδειξη του Λιμανιού Αχιλλείου μετά την εν εξελίξει επέκταση του</div> <div><span>·<span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span>Δεν υπάρχει πρόταση για την κατασκευή μαρίνων συνδυασμένη με τον τουριστικό χαρακτήρα του Αχιλλείου. (Το Αχίλλειο λειτουργούσε σαν φυσικό λιμάνι σύνδεσης των Β. Σποράδων, Τρικερίου με την ηπειρωτική Ελλάδα)</div> <div><span>·<span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span>Τα οδικά δίκτυα δεν προσεγγίζονται με την δέουσα σημασία ώστε να έχουμε τεκμηριωμένες και επαρκείς προτάσεις για την καλύτερη σύνδεση του Δήμου με το αεροδρόμιο της Αγχιάλου καθώς και με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες</div> <div><span>·<span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span>Δεν υπάρχει καταγραφή των αναγκών των οικισμών αλλά και χωροθέτηση για τους Βιολογικούς Καθαρισμούς.</div> <div>&#160;</div> <div align="left"><b><font size="6">&#160;</font></b></div>

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
4
=