Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού στον Αλμυρό

Τελευταία ενημέρωση: 2018-12-10, 13:44:22
Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού στον Αλμυρό

Στην πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο θα προχωρήσει η δημοτική αρχή Αλμυρού τον Δεκέμβριο. Ο Δήμος θα προσλάβει συνολικά πέντε άτομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά αίτηση (παραλαβή από τον Δήμο), φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2422350259 & 2422350217). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησης στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι έως τις 12 Δεκεμβρίου.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
6
=