Χωροθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία πράσινων σημείων

Τελευταία ενημέρωση: 2018-11-19, 19:02:43
Χωροθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία πράσινων σημείων

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Αλμυρού η συζήτηση του θέματος

 

Στη δημιουργία πράσινων σημείων πρόκειται να προχωρήσει η δημοτική αρχή Αλμυρού για τα ανακυκλώσιμα υλικά με στόχο τη μείωση του όγκου των σκουπιδιών.

Η πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την αύξηση του όγκου σκουπιδιών παγκοσμίως εγείροντας μια επιπρόσθετη απειλή για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον που ήδη διατρέχουν κίνδυνο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Αντιλαμβανόμενοι τον επερχόμενο κίνδυνο οι θεσμοί της Ε.Ε. και οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς διαμόρφωσαν το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης των Απορριμμάτων με στόχο την μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή σε ΧΥΤΥ μετά από την απομάκρυνση τόσο των ανακυκλώσιμων υλικών, όσο και των βιοδιασπώμενων οργανικών υλικών.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος Αλμυρού σκοπεύει να χωροθετήσει και να λειτουργήσει ένα βασικό πράσινο σημείο για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ενότητας  Αλμυρού καθώς και δύο μικρότερα για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Σούρπης και Πτελεού.

Το πράσινο σημείο είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Το Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.) είναι χώρος για τον οποίο ισχύουν σε ό,τι αφορά στις υποδομές τα αναφερόμενα για το πράσινο ταμείο, σε συνδυασμό με εκπαίδευση για τη διαλογή στην πηγή και όπου ενσωματώνονται πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.

Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους αποθήκευσης, ανακυκλώσιμων αποβλήτων και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού, εν αναμονή υποβολής τους σε κάποια εργασία ανάκτησης ή επαναχρησιμοποίησης. Στους χώρους αυτούς μπορούν να λάβουν χώρα και κάποιες προκαταρκτικές εργασίες, όπως χειροδιαλογή, διαχωρισμός, συμπαγοποίηση, τεμαχισμός και ανασυσκευασία.

Η δημοτική αρχή Αλμυρού φέρνει λοιπόν το θέμα προς διαβούλευση στη Δημοτική Επιτροπή Αλμυρού την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
3
=