Δεκαεπτά προσλήψεις εκπαιδευτικών και μουσικών στον Δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2018-09-02, 18:00:48
Δεκαεπτά προσλήψεις εκπαιδευτικών και μουσικών στον Δήμο Αλμυρού

Αναρτήθηκε στο σάιτ της Δημοτικής Αρχής η απόφαση του δημάρχου Αλμυρού Δημήτρη Εσερίδη

Στην πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου προχωρεί η δημοτική αρχή Αλμυρού για τις ανάγκες λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για την εκπαιδευτική χρονιά 2018 - 2019. Η προκήρυξη αφορά σε δεκαεπτά θέσεις εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις αφορούν σε έναν καλλιτεχνικό διευθυντή ανώτερων θεωρητικών πιάνου ΠΕ, σε έναν καθηγητή ανωτέρων θεωρητικών πιάνου ΠΕ Μουσικών, σε έναν καθηγητή μπουζουκιού ΠΕ Μουσικών και σε έναν καθηγητή πιάνου- ανώτερων θεωρητικών ΤΕ Μουσικών.

Ακόμη οι προσλήψεις αφορούν σε τρεις καθηγητές κιθάρας ΤΕ Μουσικών, σε έναν καθηγητή υποχρεωτικών ανώτερων θεωρητικών ΤΕ Μουσικών, σε έναν καθηγητή πιάνου υποχρεωτικών θεωρητικών ΠΕ Μουσικών, σε έναν καθηγητή βιολιού ΤΕ Μουσικών, σε έναν καθηγητή βιολοντσέλου ΤΕ Μουσικών και σε έναν καθηγητή τρομπέτας ΤΕ Μουσικών.

Τέλος, η προκήρυξη αναφέρεται και σε έναν καθηγητή φλάουτου ΤΕ Μουσικών, σε έναν καθηγητή ηλεκτρικής κιθάρας ΔΕ Μουσικών, σε έναν καθηγητή μοντέρνων κρουστών ντραμς ΔΕ Μουσικών, σε έναν καθηγητή παραδοσιακών οργάνων – κανονάκι ΔΕ Μουσικών και σε έναν καθηγητή μπουζουκιού ΔΕ Μουσικών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, τα κύρια προσόντα των υποψηφίων θα πρέπει να είναι πτυχίο τμημάτων μουσικών σπουδών με κατεύθυνση στη Μουσικολογία, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή άλλης ισότιμης σχολής εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα, δίπλωμα πιάνου και πτυχίου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής εποπτευόμενου από το ΥΠΠΟΑ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον δεκαετή αναγνωρισμένη από το ωδείο ή μουσική σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟΑ με βαθμό καθηγητή στην αρμοδία και στο πιάνο.

Στην προκήρυξη αναφέρονται και προσόντα α’ επικουρίας και άλλα κριτήρια μοριοδότησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο. Μαζί με την αίτησή τους και το βιογραφικό σημείωμα που θα συντάξουν θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς του για την Υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος κ.ά.

Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίστηκαν ως αρμόδιοι οι υπάλληλοι του Δήμου Αλμυρού κ.κ. Μελαχροινάκη Ελένη και Ντάμπαση Αντιγόνη, οι οποίες θα ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά από αύριο Δευτέρα 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.almyros-city.gr.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
1
=