Ανάδοχος για τους υπόγειους κάδους στον Αλμυρό

Τελευταία ενημέρωση: 2018-08-26, 17:00:41
Ανάδοχος για τους υπόγειους κάδους στον Αλμυρό

Στην τοποθέτηση υπόγειου συστήματος αποθήκευσης κάδων προχωρεί η Δημοτική Αρχή

Επικυρώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων.

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών. Στον διαγωνισμό του Δήμου Αλμυρού ανταποκρίθηκε μία επιχείρηση, η οποία διαπιστώθηκε ότι είχε καταθέσει φάκελο που πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Η Επιτροπή προέβη στον πλήρη έλεγχο του φακέλου και ενέκρινε την προσφορά κατακυρώνοντας το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Η τοποθέτηση του συστήματος υπόγειων κάδων στοχεύει στην υγιεινή αποθήκευση των αστικών απορριμμάτων. Το έργο είναι προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.

Σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες με χρήση τροχήλατων κάδων και σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου (όπως σημεία υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, πλατείες, πεζόδρομοι) παρουσιάζονται προβλήματα.

Μέχρι σήμερα η προσωρινή αποθήκευση των προς αποκομιδή απορριμμάτων πραγματοποιείται με τη χρήση τροχήλατων πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στα διάφορα σημεία των περιοχών του Δήμου. Παράλληλα με τους κοινούς κάδους για τα ανάμεικτα οικιακά απορρίμματα, υπάρχουν οι μπλε κάδοι όπου εναποτίθενται τα ανακυκλώσιμα υλικά που συγκεντρώνουν οι πολίτες με διαλογή στην πηγή.

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες αποθήκευσης, σε ορισμένα σημεία υπάρχουν «συστάδες» κάδων που παρουσιάζουν μεγάλο όγκο και εκτεταμένη κατάληψη του οδοστρώματος.

Με την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων αναμένονται τα παρακάτω οφέλη:

  • Γενική αισθητική ανάπλαση/αναβάθμιση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου στα σημεία εγκατάστασης όπου σήμερα οι υφιστάμενοι τροχήλατοι κάδοι παρουσιάζουν μια σχετικά «άναρχη» εικόνα. Το μόνο εμφανές μέρος του συστήματος θα είναι η πλατφόρμα κυκλοφορίας (πεζοδρόμου) μαζί με ένα καλαίσθητο πύργο τροφοδοσίας.
  • Οι υπόγειοι κάδοι δύναται να συγκροτηθούν σε συστοιχίες (νησίδες) διαφόρων σχημάτων ώστε να εναρμονίζονται με τον βέλτιστο τρόπο με τον χώρο εγκατάστασής τους, καταλαμβάνοντας σχετικά μικρό εμβαδό επί του οδοστρώματος ή του πεζοδρόμου.
  • Αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας απορριμμάτων καθόσον ένας υπόγειος κάδος αντικαθιστά 3 έως 4 κοινούς τροχήλατους κάδους.
  • Ριζική αποτροπή της έκθεσης των απορριμμάτων στην κοινή θέα και έλεγχος με βέλτιστο τρόπο του προβλήματος των δυσοσμιών χάριν της στεγανότητας του συστήματος.
  • Ελαχιστοποίηση απαιτήσεων συντήρησης και αποδεδειγμένη μακροζωία.
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
9
=