Οι προτεραιότητες για τα λιμενικά έργα στον Αλμυρό

Τελευταία ενημέρωση: 2018-06-04, 13:59:02
Οι προτεραιότητες για τα λιμενικά έργα στον Αλμυρό

Στη οργάνωση και λειτουργία νέου αυτοτελούς δημοτικού λιμενικού γραφείου στον Αλμυρό, για την καταγραφή και αξιολόγηση της λιμενικής περιουσίας, θα προχωρήσει η δημοτική αρχή Αλμυρού.

Στον διαγωνισμό που αναρτήθηκε για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Αξιοποίηση παράκτιου μετώπου», η δημοτική αρχή εντάσσει τη δημιουργία του εν λόγω έργου για την ορθολογική αναπτυξιακή προοπτική στο τρίπτυχο βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ανταποδοτικότητα στο πλαίσιο της αειφορίας του περιβάλλοντος.

Ακόμη, περιλαμβάνει την ωρίμανση και τον καθορισμό των απαραίτητων ενεργειών για τη δημιουργία ενός τουριστικού καταφυγίου, καθώς και την αξιοποίηση του λιμένα με επιχειρηματικά κριτήρια για τη δημιουργία τουριστικού αγκυροβολίου σε θέσεις που θα προκύψουν από την αξιολόγηση της λιμενικής περιουσίας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ, ενώ η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα είναι αυτή των δώδεκα μηνών. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών είναι την Τρίτη 5 Ιουνίου στις 11 το πρωί.

Ο Δήμος Αλμυρού διαθέτει μια όμορφη παράκτια ζώνη στη δυτική πλευρά του Παγασητικού, η οποία έχει παραμείνει μερικώς αναξιοποίητη. Τόσο η έλλειψη δημοτικού λιμενικού ταμείου, όσο και το κενό που υπήρχε στον νόμο για την ανάθεση της διαχείρισης των λιμενικών εγκαταστάσεων, συνέβαλαν σε μια εικόνα που χαρακτηρίζεται από αυθαιρεσία στις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία, αδυναμία παροχής λιμενικών υπηρεσιών ποιότητας στα προσεγγίζοντα τουριστικά σκάφη, έλλειψη ροής πόρων στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας και εικόνα μερικής εγκατάλειψης, λόγω της έλλειψης αρμοδιότητας μέριμνας και ελέγχου.

Ο δήμος επιθυμεί να αξιοποιήσει σταδιακά την παράκτια ζώνη, μέσα από ένα ανάλογο σχεδιασμό έργων και δράσεων, εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού πλαισίου και εξαντλώντας τις δυνατότητες των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων.

Παράλληλα επιθυμεί να ξεκινήσει σταδιακά την αναπτυξιακή αξιοποίηση της παράκτιας ζώνης του δήμου με άξονα την εξυπηρέτηση των δημοτών και την κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Η παράκτια ζώνη του δήμου είναι μεγάλη, αξιόλογη επενδυτικά και μπορεί να λειτουργήσει αναπτυξιακά για τον δήμο και τους δημότες μέσα από μια ανταποδοτική κοινωνικά και οικονομικά διαχείριση. ∆εκάδες χιλιόμετρα πολύμορφων ακτών, με αμμώδεις υπήνεμες παραλίες, μένουν χωρίς αναπτυξιακή προοπτική.

Σήμερα ο δήμος δεν διαθέτει δημοτικό λιμενικό ταμείο ή λιμενικό γραφείο για να διαχειριστεί την παράκτια ζώνη και κυρίως τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
Η δημιουργία και η λειτουργία δημοτικού λιμενικού γραφείου στο πλαίσιο του νόμου 4504/2017, θα δημιουργήσει τη δυνατότητα διαχείρισης που ήταν ζητούμενο.

Εκκινώντας από τα βόρεια όρια της παράκτιας ζώνης, μια σειρά μικρών ή μεγαλύτερων λιμενικών έργων εντοπίζονται, όπως αυτά στον Άγιο Ιωάννη Ευξεινούπολης, στο Χοροστάσι, στην Αμαλιάπολη, στις Νηές, στο Πηγάδι, στο Αχίλλειο και μικρότερα αλλού. Η αναπτυξιακή προοπτική που προσφέρουν και η νόμιμη διαχείρισή τους, θα πρέπει να αποτελέσουν για τον δήμο σημείο αιχμής στη στρατηγική του.

Η πρώτη μέριμνα για τη διαχείριση είναι η καταγραφή της λιμενικής περιουσίας, η επιστημονική αξιολόγησή της και η αναπτυξιακή της προοπτική. Αυτό άλλωστε θα αποτελέσει και το κύριο πεδίο απασχόλησης του νέου αυτοτελούς λιμενικού γραφείου του δήμου.

Η αμεσότητα των ενεργειών για την αναπτυξιακή προοπτική συγκεκριμένων λιμενικών εγκαταστάσεων, επιβάλλει να αποκτήσει ο δήμος ωριμότητα, ώστε να εκμεταλλευτεί τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις οι οποίες είναι σε ισχύ.

Η Αμαλιάπολη έχει αποκτήσει ήδη την απαιτούμενη προοπτική, μετά την επιτυχή συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου στον οποίο ανήκει διαχειριστικά και με την οποία προβλέπεται η δημιουργία μαρίνας.

Στον Άγιο Ιωάννη Ευξεινούπολης, η περιβαλλοντική αποκατάσταση και η διευθέτηση της λιμενολεκάνης θα λειτουργήσει θετικά στην ευρύτερη περιοχή, εκτονώνοντας τη ζήτηση θέσεων ασφαλούς ελλιμενισμού τους καλοκαιρινούς μήνες, λειτουργώντας με ανταποδοτικότητα στα μη επαγγελματικά σκάφη που ελλιμενίζονται καθώς και τα τουριστικά. Τα έργα που απαιτούνται μπορούν να εκτελεστούν στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός τουριστικού αγκυροβολίου, με βάση το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο του υπουργείου τουρισμού.

Η λιμενολεκάνη εμβαδού 5,5 στρεμμάτων μπορεί να διευθετηθεί με κρηπίδωση της βόρειας πλευράς, δημιουργώντας επιπλέον θέσεις για ασφαλή πρόσδεση σκαφών μήκους περίπου 150 μέτρων και παράλληλα κατάλληλους χώρους διαχείρισης στη Χ.Ζ.Λ

Το αλιευτικό καταφύγιο στο Αχίλλειο, αλλά και τα υπόλοιπα λιμενικά έργα απαιτούν διαχείριση με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη της περιοχής, μέσα από την προϋπόθεση της αειφορίας του περιβάλλοντος.

Η δημιουργία ενός τουριστικού καταφύγιου στο Αχίλλειο, ανεξάρτητου από το υφιστάμενο αλιευτικό, θα δώσει άμεσα ανταποδοτικότητα στον δήμο. Παράλληλα θα προσελκύσει επισκέπτες και θα αποθαρρύνει την παραβατικότητα διαχείρισης του λιμένα που σήμερα είναι υπαρκτή.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
4
=