11,8 εκατ. τα έσοδα το 2016-2017 στο Δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2018-02-22, 14:10:28
11,8 εκατ. τα έσοδα το 2016-2017 στο Δήμο Αλμυρού

Σε μία ιδιαίτερα δυσμενή από οικονομικής απόψεως συγκυρία, που οι περισσότεροι ΟΤΑ αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και δυσκολεύονται όχι μόνο να ορθοποδήσουν αλλά και να επιβιώσουν, ο Δήμος Αλμυρού πέτυχε το χρονικό διάστημα 2016-2017 και αύξησε τα έσοδά του, και τα ανέβασε στα 11.846.530 ευρώ, ποσό που είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τα έξοδά του.

Σε χθεσινή εκδήλωση στο δημαρχείο Αλμυρού για την παρουσίαση των πεπραγμένων ο δήμαρχος Αλμυρού, Δημήτρης Εσερίδης, με δικαιολογημένη ικανοποίηση παρουσίασε τα οικονομικά του δήμου και τη διοίκηση.

 Οι προσπάθειες της δημοτικής αρχής επικεντρώθηκαν στην ομαλή λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών. Όπως ενημέρωσε, η προσεκτική κατάρτιση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του δήμου και των υπηρεσιών του, η ενδελεχής παρακολούθηση και η αποτελεσματική εκτέλεσή του, είχαν ως ορατό αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών δεδομένων.

Ο δήμος τηρεί με επιτυχία το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα, των φορολογικών και των οικονομικών υποχρεώσεων του δήμου. Τηρείται με ακρίβεια το Μητρώο Παγίων και άρχισε για πρώτη φορά ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης του δήμου.

«Η ταμειακή διαχείριση, βασισμένη στην αρχή της χρηστής οικονομικής διοίκησης, συνέβαλε σημαντικά στην πλήρη και έγκαιρη ανταπόκριση του δήμου στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Όλες οι οφειλές και οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές, υπαλλήλους, ασφαλιστικούς οργανισμούς και δημόσιο πληρώνονται εντός των νόμιμων προθεσμιών» επισήμανε ο κ. Εσερίδης.

Η είσπραξη εσόδων σε καθημερινή βάση διενεργείται με συνέπεια και κανονικότητα, ενώ στους οφειλέτες παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους, συνέχισε περαιτέρω.

«Η αξιοποίηση των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται ο δήμος επιτελέστηκε με επωφελή τρόπο. Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις των δημοτών προς τον δήμο, η διοίκηση συνέχισε την πολιτική των χαμηλών συντελεστών των ανταποδοτικών τελών, διατηρώντας τους στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος» πρόσθεσε.

Τα έργα

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε εκτενώς στη δημοτική περιουσία και την τακτοποίηση των ακινήτων, ενώ παρουσίασε ακολούθως τα έργα που έβαλε σε τροχιά υλοποίησης η δημοτική αρχή. Η δημοτική αρχή υπέβαλε προτάσεις στο ΕΣΠΑ περιόδου 2014-2020 για τη βελτίωση προσβασιμότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, για το δίκτυο αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Κροκίου, προϋπολογισμού 3.112.000 ευρώ, για το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Πλατάνου, προϋπολογισμού 2.812.000 ευρώ, που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Τα νέα έργα στον δήμο που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και βρίσκονται σε διάφορα στάδια είναι η αντικατάσταση του δικτύου Ευξεινούπολης, προϋπολογισμού 1.955.000 ευρώ και η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αμαλιάπολης, προϋπολογισμού 4.282.552 ευρώ,

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εντάχθηκε η ανέγερση νηπιαγωγείου Σούρπης, προϋπολογισμού 510.000 ευρώ, η επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δημοτικών Ενοτήτων, προϋπολογισμού 65.000 ευρώ, ενώ από τη ΣΑΤΑ χρηματοδοτήθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη η αγροτική οδοποιία του καλλικρατικού δήμου προϋπολογισμού 143.334 ευρώ, έργα πυροπροστασίας, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή υλοποιεί μία σειρά από συνεχιζόμενα έργα, όπως είναι το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης, η ανάπλαση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Πτελεού, η ανάπλαση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Σούρπης, η αγροτική οδοποιία Αχιλλείου και η βελτίωση βατότητας οδών στο πλαίσιο της πυροπροστασίας.

Εντός του 2016-2017 ολοκληρώθηκε η εσωτερική οδοποιία καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού, η επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων, η ανόρυξη γεωτρήσεων, ενώ συντάχθηκαν μελέτες για τη στατική επάρκεια δημοτικών κτιρίων, την κατασκευή 5ου Νηπιαγωγείου Αλμυρού, τη δημιουργία σκεπαστής λαϊκής αγοράς, τη διαμόρφωση κυκλικών κόμβων σε προβληματικές περιοχές στον Αλμυρό και την Ευξεινούπολη, και μεταξύ άλλων έγιναν τοπογραφικές αποτυπώσεις.

Οι προμήθειες του δήμου αφορούσαν στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού και την προμήθεια δαπέδων παιδικών χαρών, ενώ έγιναν τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και λοιπές πολεοδομικές πράξεις.

Η κοινωνική πολιτική

Πλούσια είναι η δράση του Δήμου Αλμυρού και στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Σύμφωνα με την ενημέρωση του δημάρχου, την περίοδο 2016-2017 ξεκίνησε η εφαρμογή νέων προγραμμάτων όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, συνεχίσθηκε η υλοποίηση, ήδη ενταγμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το ΤΕΒΑ και το Κέντρο Κοινότητας, συνέχισαν τη λειτουργία τους δομές που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, παρέχοντας υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι άπορες οικογένειες, οι ηλικιωμένοι, τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Ακόμη, ο Δήμος Αλμυρού συμμετέχει στη σύσταση της Κοινωνικής Σύμπραξης των φορέων της Π.Ε. Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη διανομή τροφίμων και ρουχισμού και την υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 237 οικογένειες, με 458 μέλη, με μέσο όρο ηλικίας 32,4 έτη, εκ των οποίων 223 άτομα είναι άνδρες και 235 γυναίκες.

Βοήθεια στο Σπίτι - Κοινωνική Μέριμνα

Την περίοδο 2016 – 2017 συνεχίσθηκε η λειτουργία των δομών που έχουν συσταθεί με τη συμμετοχή του δήμου στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας «Βοήθεια στο Σπίτι» & «Κοινωνική Μέριμνα». Οι επισκέψεις κατ’ οίκον γίνονταν σε καθημερινή ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης. Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 350 περιστατικά, εκ των οποίων τα 25 ΑμεΑ.

Ποιότητα ζωής

Ο δημοτική αρχή Αλμυρού εκπόνησε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, ενώ προχώρησε στην κατάρτιση ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων. Για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2016 εφάρμοσε το πιλοτικό πρόγραμμα «Πόρτα-Πόρτα», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, στις Τοπικές Κοινότητες Πλατάνου & Αγίας Τριάδας και αφορά στη συλλογή αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις δύο αυτές κοινότητες, ενώ έχει ξεκινήσει και η μερική εφαρμογή του στην Τ.Κ. Κροκίου.

Πολιτισμός

Η δημοτική αρχή συνέχισε και το περασμένο έτος την έντονη δραστηριοποίησή της σε θέματα πολιτισμού. Πέραν της δράσης του Δημοτικού Ωδείου και της Μικτής Χορωδίας, ο δήμος ανέλαβε μία πληθώρα εκδηλώσεων τόσο για τις εθνικές επετείους όσο και για το «Καλοκαίρι 2017». Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων καταρτίστηκε για όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Αλμυρού με τη συνεργασία συλλόγων, τοπικών φορέων, του ΚΔΑΠ, του Δημοτικού Ωδείου και της Δημοτικής χορωδίας, των θεατρικών ομάδων σχολείων και συλλόγων και τοπικών μουσικών συγκροτημάτων. Στον τομέα του αθλητισμού η δραστηριότητα ήταν μεγάλη με σειρά αθλητικών γεγονότων.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
5
=