Οριστική έκπτωση εργολάβου από αγροτικό έργο του δήμου Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2017-12-27, 15:24:05
Οριστική έκπτωση εργολάβου από αγροτικό έργο του δήμου Αλμυρού

Πέρασαν δύο χρόνια από την ανάθεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Περιοχών Αγ. Δημητρίου Αχιλλείου» και ο εργολάβος του έργου δεν περαίωσε το έργο, ενώ αυτό έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από τον Νοέμβριο ακόμη του 2015.

Στην έκπτωση του εργολάβου από το εν λόγω έργο προχώρησε ο Δήμος Αλμυρού. Η δημοτική αρχή σχεδίαζε την υλοποίηση του έργου από το 2014, όμως τρία χρόνια μετά δεν διαπιστώνεται σημαντική πρόοδος των εργασιών, ενώ σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από τον Σεπτέμβριο του 2015 που έγινε η ανάθεση.

Μάλιστα, μέχρι σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού έχει δώσει όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά τέσσερις παρατάσεις για την υλοποίηση του έργου.

 Το συμβατικό αντικείμενο του έργου αφορούσε στις εργασίες για την ασφαλτόστρωση τριών αγροτικών οδών του οικισμού Αγ. Δημητρίου ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ μήκους 788,04 μέτρων, 495,95 μέτρων και 1.608 μέτρων.

Η σύμβαση προέβλεπε εργασίες εκσκαφής, κατασκευής βάσης από 3Α δυο στρώσεων πάχους 0,10μ., ασφαλτική προεπάλειψη, τοποθέτηση ασφαλτοτάπητα πάχους 0,05μ. και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου πλάτους 0,50 μ. με σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/1. Το πλάτος ασφαλτόστρωσης προβλεπόταν στα 4,50μ.

Το εκτελεσμένο αντικείμενο του έργου αφορούσε χωματουργικές εργασίες και κατασκευή της 1ης στρώσης. Σήμερα υπολείπονται οι εργασίες κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου, η κατασκευή της δεύτερης στρώσης και οι εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Παρόλα αυτά η εταιρεία κατέθεσε ένσταση και ζητούσε εξέταση επί της απόφασης έκπτωσης, επικαλούμενη αναρμοδιότητα του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αλλά και υπαιτιότητα της Υπηρεσίας στη μη έγκριση των επιμετρήσεων του 2ου λογαριασμού.

Το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού τελικά αποφάσισε την οριστική έκπτωση του αναδόχου. Εξάλλου, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας γνωμοδότησε υπέρ της απόρριψης της ένστασης του αναδόχου.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
5
=