Χρηματοδότηση 60.000 € για δημιουργία Κέντρου Κοινότητας

Τελευταία ενημέρωση: 2017-08-14, 00:51:31
Χρηματοδότηση 60.000 € για δημιουργία Κέντρου Κοινότητας

 Με ιδία μέσα του δήμου η υλοποίηση της δράσης

Στην αποδοχή ποσού ύψους 60.000 ευρώ προχώρησε η δημοτική αρχή Αλμυρού για την υλοποίηση της δράσης «Κέντρο Κοινότητας», η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020, αφενός για την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εμβάθυνση της κοινωνικής συνοχής, και αφετέρου για τις ανάγκες της τρέχουσας περιόδου της χώρας, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών εθνικής εμβέλειας που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και στην κοινωνική ένταξη.

 To «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αλµυρού» είναι µια νέα δράση µε καινοτόµα χαρακτηριστικά που θα λειτουργεί ως δοµή συµπληρωµατική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αλµυρού. Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, την ενηµέρωση και την υποστήριξη των πολιτών για την εφαρµογή του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και τη διασύνδεση των πολιτών µε τα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης με παραπομπές, παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

 Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της δηµιουργίας και λειτουργίας
του Εθνικού μηχανισµού συντονισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Η διάρκεια υλοποίησή του είναι πέντε χρόνια, και ο προϋπολογισμός του για το έτος 2017 είναι 19.780 ευρώ. 

Τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας». Ωφελούμενοί τους είναι μέλη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ωφελούμενοι κοινωνικών προγραμμάτων, ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολία κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης, πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά, άνεργοι, ΑμεΑ, και γενικότερα άτομα που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
9
=