Απορρίφθηκαν και οι τρεις προσφυγές του Χρ. Καραζούπη

Τελευταία ενημέρωση: 2016-06-03, 16:15:34
Απορρίφθηκαν και οι τρεις προσφυγές του Χρ. Καραζούπη

Ως αβάσιμες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας

Ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας να ακυρώσει τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εναντίον του για πειθαρχικό έλεγχο και ποινική δίωξη, για το διορισμό δικηγόρου για το χειρισμό της υπόθεσης και για τη δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής στο Δικαστήριο από το δήμο και απορρίφθηκαν και τα τρία αιτήματά του.

Το γεγονός αφορά στο Χρήστο Καραζούπη που τελεί σε αναστολή από τα καθήκοντα του Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Αλμυρού με απόφαση του δημάρχου, Δημήτρη Εσερίδη, με την οποία τον παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για δεκαπέντε παραπτώματα.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας έκρινε αβάσιμες τις προσφυγές. Στο σκεπτικό των αποφάσεών της επισημαίνει ότι η αρμοδιότητα για τη λήψη της απόφασης για την προάσπιση των συμφερόντων του δήμου που τυχόν έχουν πληγεί ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο το δήμο που ως εκ τούτου μπορεί να απευθυνθεί στα αρμόδια όργανα και να τα προστατέψει. Η ίδια αναφέρεται στο εισηγητικό σημείωμα του νομικού συμβούλου του δήμου που επισημαίνει ότι στο πρόσωπο του υπαλλήλου συντρέχει προσωπικό κώλυμα ηθικής φύσεως επαρκώς και νομίμως αιτιολογημένο.

Η Αποκεντρωμένη επισημαίνει ότι η απόρριψη ή αποδοχή της δήλωσης Πολιτικής Αγωγής του δήμου ανήκει αποκλειστικά στο αρμόδιο Δικαστήριο για την εν λόγω προσφυγή, ενώ για το διορισμό νέου δικηγόρου τονίζει ότι «είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση η ανάθεση σε δικηγόρο εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού ανά υπόθεση ζητημάτων τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία». Κατά των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης ο κ. Καραζούπης έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 152.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καραζούπης σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου Αλμυρού ελέγχεται για παράβαση καθήκοντος, απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναξιοπρεπή ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλου εντός ή εκτός υπηρεσίας, παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας και σοβαρή απείθεια.

Επίσης ελέγχεται για αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων του, άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων του, μη έγκαιρη διεκπεραίωση υποθέσεων του δήμου, χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων ή τρίτων προσώπων, κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊστάμενης αρχής, άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας, μη τήρηση του ωραρίου, αμελή εκπλήρωση καθηκόντων.

Κ.Μ.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
4
=