Αναβαθμίζει το Τμήμα Καθαριότητας

Τελευταία ενημέρωση: 2015-10-09, 11:41:53
Αναβαθμίζει το Τμήμα Καθαριότητας

Στην αναβάθμιση του Τμήματος Καθαριότητας - Ανακύκλωσης προχωρά η δημοτική αρχή Αλμυρού. Ο δήμαρχος Αλμυρού Δημήτρης Εσερίδης δημοσίευσε χθες προκήρυξη - πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Στόχος της δημοτικής αρχής σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Κωνσταντίνο Βαλαμούτη, είναι να ενισχύσει το Τμήμα, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσει το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.
Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόκληση έχουν υπάλληλοι με βαθμό Α’ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ και με βαθμό Β’, Γ’ ή εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα, η οποία συνοδεύεται με βιογραφικό σημείωμα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών.

Η δημοτική αρχή Αλμυρού σκοπεύει μέχρι το 2020 να αυξήσει στο 25% το ποσοστό συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και να μειώσει κατά 40% την αρχική μάζα των αστικών αποβλήτων.
Ειδικά για τον τομέα της ανακύκλωσης για να επιτύχει το στόχο χρειάζεται να ενισχύσει τις υποδομές. Η δημοτική αρχή διενεργεί ήδη ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για το έργο «Υποδομές Προώθησης της Ανακύκλωσης», προϋπολογισμού 86.000 ευρώ.

Πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από Πράσινο Ταμείο και το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015».

Ο διαγωνισμός ήδη τρέχει με την κατάθεση προσφορών με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015. Θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Περιλαμβάνει την προμήθεια και μεταφορά ενός κλαδοθρυμματιστή, ενός μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος και ενός μεταχειρισμένου φορτηγού μη ανατρεπόμενου, τύπου 4χ4.

Να επισημανθεί ότι με βάση την εθνική βιβλιογραφία, προκύπτει ότι το 0,66% των απορριμμάτων του δήμου είναι ογκώδη, το 92,65% σύμμεικτα, το 6,62% πράσινα που εκτρέπονται και κομποστοποιούνται και το 0,07% αφορούν σε ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, ηλεκτρολογικό υλικό. Η συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα το 2014 ήταν 6.953, 75 τόνοι.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
5
=