Μπαίνει τάξη στις λαϊκές αγορές του Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2018-06-11, 17:45:48
Μπαίνει τάξη στις λαϊκές αγορές του Αλμυρού

Με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτικού κοινού και τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση των οικονομικοπαραγωγικών δυνάμεων του τόπου, η δημοτική αρχή Αλμυρού κατάρτισε κανονισμό λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ο οποίος συζητήθηκε και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη Τετάρτη.

Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές έχουν οι επαγγελματίες πωλητές, ενώ κατά μέγιστο ποσοστό το 40% των θέσεων που προκηρύσσονται αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα. Επαγγελματίες που έχουν πτωχεύσει, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση άδειας, ισχύος έως ένα έτος, και θέση σε λαϊκή αγορά, για την πώληση αδιάθετων ειδών της επιχείρησης που διατηρούσαν.

Ακόμη, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παραγωγοί που διαθέτουν άδεια πωλητή και αγροτικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών.

Μία άδεια λαϊκής αγοράς ανά είκοσι μέλη μπορεί να έχει και κάθε συνεταιρισμός, ομάδα ή οργάνωση παραγωγών.

Οροι λειτουργίας

 Οριοθέτηση, διαγράμμιση και αρίθμηση θα υπάρχει στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά. Οι θέσεις των πωλητών εκθετών δεν θα παρεμποδίζουν εισόδους κατοικιών και καταστημάτων.

Το μήκος πρόσοψης των εγκαταστάσεων πώλησης δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι (6) μέτρα. Οι χώροι λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πρέπει να είναι ανοιχτοί, να έχουν σημεία υδροληψίας, να διαθέτουν χημικά βιολογικά αποχωρητήρια. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων.

Τροποποίηση θέσης πωλητών

Οι πωλητές έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν τη θέση τους. Ο δήμος θα μπορεί να προχωρήσει, είτε ύστερα από πρόταση των ομοσπονδιών ή πρωτοβάθμιων οργανώσεων των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, είτε κατά την κρίση του, σε διαδικασία βελτίωσης θέσης, η οποία προηγείται αυτής της απόδοσης θέσης. Οι πωλητές ανάλογα με την ιδιότητά τους διεκδικούν και την ανάλογη κενή θέση (παραγωγού ή επαγγελματία).

Καταβαλλόμενα τέλη

Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στον δήμο, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ποσοστό έως 25% από το ημερήσιο τέλος που περιέρχεται στο φορέα λειτουργίας, μπορεί να προορίζεται για δαπάνες προωθητικών ενεργειών που αφορούν την προβολή και την ανάδειξη των λαϊκών αγορών.

Το ύψος του τέλους ανά άδεια/θέση καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ημερήσιο τέλος είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και καταβάλλεται μηνιαίως στο ταμείο του Δήμου. Είναι ανάλογο με τον αριθμό των ημερών που οι παραγωγοί και πωλητές προσέρχονται στις λαϊκές και του μήκους των παραγκών.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
5
=