Φάνης Τριανταφύλλου: Η ανάσχεση της δημοκρατίας

φάνης-τριανταφύλλου-η-ανάσχεση-της-δη-596013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΛΟΥ

Η μέχρι τώρα πορεία του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου αποδεικνύει ότι η πλειοψηφία στερεί από την αντιπολίτευση τον πραγματικό της ρόλο. Σε όλες τις περιπτώσεις η μέθοδος είναι η ίδια. Καταπάτηση των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης με την πρόκληση ενός επεισοδίου που οδηγεί στην αναγκαστική αποχώρησή της και την ψήφιση σπουδαίων θεμάτων για την πόλη μόνο από την πλειοψηφία και χωρίς το διάλογο που απαιτείται στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο τρόπος αυτός ενισχύει ένα ολόκληρο σύστημα κυριαρχίας της πλειοψηφίας, που με κέντρο το δήμαρχο κατευθύνει την εξέλιξη της πόλης προς στόχους που καθίστανται απροσπέλαστοι για τον πολίτη. Η δημοτική πλειοψηφία του Βόλου «συμφιλιώνει» έτσι τον πολίτη με ένα σύστημα αρχών, οι οποίες ορίζονται από την αυθεντία του δημάρχου και θεωρούνται θέσφατα. Στο πλαίσιο αυτό είναι μάταιη κάθε αιτίαση ή πρόταση της αντιπολίτευσης, κάθε κοινωνική παρέμβαση ή διαμαρτυρία των πολιτών με σκοπό της καλυτέρευση της ζωής στην πόλη. Η δημοτική πλειοψηφία εμποδίζει κάθε ποιοτικό μετασχηματισμό στο Βόλο που θα εισήγαγε έναν καινούριο προσανατολισμό στα ζητήματα της πόλης και καινούριους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων για τον απλό λόγο ότι δεν συμφωνεί με τον μετασχηματισμό που εισηγείται ο δήμαρχος.

Η ανάσχεση αυτή της δημοκρατίας είναι το σπουδαιότερο φαινόμενο της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόρριψη του ρόλου της αντιπολίτευσης είναι το αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου, που την ύπαρξή του μαρτυρούν η αποδοχή από την πλειοψηφία της αρχής «εμάς εξέλεξε ο λαός του Βόλου, σε πέντε χρόνια από τώρα να μιλήσουν οι υπόλοιποι», σαν έκφραση της γενικής θέλησης του λαού του Βόλου ή σαν έκφραση της ενός ανδρός αρχής ή σαν παρακμή της δημοκρατίας ή σύμπνοια μιας μικρής ομάδας πολιτών που επιβάλλει για τους δικούς της λόγους τη βούλησή της στη συντριπτική πλειοψηφία χρησιμοποιώντας ως όργανο ένα κολοβωμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Μια γρήγορη σύγκριση της λειτουργίας όλων των Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας με τη λειτουργία του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου θα μας έδειχνε πως η δημοκρατική λειτουργία υπάρχει σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της Ελλάδας πλην του Βόλου. Το γεγονός αυτό αλλοιώνει τη δυνατότητα παρέμβασής του σε σημείο ώστε να μην μπορεί να σταθεί σαν παράγοντας μετασχηματισμού της πόλης προς το καλύτερο. Όταν η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου παίζει το ρόλο που παίζει, τότε η πρόοδος της πόλης αναδιπλώνεται στην οπισθοδρόμηση.

Μπροστά στα εκφυλιστικά αυτά γεγονότα, τελευταίο αλλά όχι έσχατο επεισόδιο των οποίων ήταν οι δύο «φαντάροι», η ανάγκη της πόλης για ολόπλευρη πρόοδο είναι περισσότερο φλέγουσα και πιεστική από ποτέ. Σε ποιον χρειάζεται; Η απάντηση είναι ότι χρειάζεται στη βολιώτικη κοινωνία στο σύνολό της και στον καθένα Βολιώτη ξεχωριστά. Με την έννοια αυτή είναι η βολιώτικη κοινωνία στο σύνολό της κι ο καθένας Βολιώτης ξεχωριστά που έχουν κάθε λόγο να συμβάλλουν στην άρση της ανάσχεσης της δημοκρατίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακυρώνοντας τον ολοκληρωτικό όλεθρο στον οποίο οδηγείται η δυνατότητα παρέμβασης των Βολιωτών στα πράγματα που τους αφορούν και μη εγκαταλείποντας τη βολιώτικη κοινωνία στο έλεος της δημοτικής εξουσίας.Η ύπαρξη της απολυταρχικής αυτής εξουσίας δικαιολογεί κάθε αμερόληπτη αμφισβήτηση των προθέσεών της. Ο ορθολογισμός της αποδεικνύεται φαινόμενο ανορθολογικό σε σχέση με τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του Βόλου και του Βολιώτη. Το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που αποδέχεται αυτή την ανορθολογικότητα, δεν την κάνει περισσότερο λογική και λιγότερο αξιοκατάκριτη.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου