Φάνης Τριανταφύλλου: Σύγκρουση δύο κόσμων

φάνης-τριανταφύλλου-σύγκρουση-δύο-κό-286754

ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ενα νέο καθεστώς επικρατεί στη χώρα. Η ελληνική κυβέρνηση, υπακούοντας σε εντολές ξένων κέντρων εξουσίας, φέρνει στη Βουλή νομοσχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ολιγαρχίας και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία τα επικυρώνει, χωρίς καν οι βουλευτές να γνωρίζουν τι ψηφίζουν. Πρόκειται για βαθιά αλλοίωση της αστικής δημοκρατίας, για την αναίρεση κάθε δυνατότητας του λαού να γνωρίζει και να παρεμβαίνει.

Εξ αιτίας του εκφυλισμού της αστικής δημοκρατίας η υποταγή των εργαζομένων στην κυριαρχία του αστικού κράτους και στη λειτουργία της κυρίαρχης ιδεολογίας μεγαλώνει, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται το μεγάλο στρατηγικό αίτημα του κόσμου της εργασίας για αυτονομία. Για να μπορέσει ο κόσμος της εργασίας να διεκδικήσει την αυτονομία του, πρέπει να απελευθερωθεί από την κυρίαρχη ιδεολογία. Για να απελευθερωθεί από την κυρίαρχη ιδεολογία πρέπει να διαχωρίσει τον εαυτό του από αυτήν, δημιουργώντας νέες μορφές οργάνωσης και δράσης που όχι μόνο εμφορούνται, αλλά κι υλοποιούν τη δική του ιδεολογία, την ταξική ιδεολογία του κόσμου της εργασίας.

Υπάρχει, όμως, μια ιδιαιτερότητα που αφορά στη ριζική απομάκρυνση του κόσμου της εργασίας από την κυρίαρχη ιδεολογία. Η ιδιαιτερότητα τούτη έγκειται στο γεγονός ότι η προαναφερόμενη απομάκρυνση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί παρά μέσα από μια μακροχρόνια διαδικασία. Πρόκειται για έναν αγώνα κατά τον οποίο ο κόσμος της εργασίας οφείλει να μάχεται την ολιγαρχία στο εσωτερικό των ιδεολογικών μηχανισμών που εξασφαλίζουν την ηγεμονία της, χωρίς όμως να απορροφηθεί από αυτούς τους μηχανισμούς.

Αυτό που κάνουμε σήμερα, αναδεικνύοντας τον εκφυλισμό της αστικής δημοκρατίας, είναι να πραγματώνουμε στη σελίδα 2 του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ μια αναμέτρηση, μια σύγκρουση της ιδεολογίας των υποτελών τάξεων με την ιδεολογία της άρχουσας τάξης. Ωστόσο αυτό δε φτάνει. Μια τέτοια σύγκρουση πρέπει να λαμβάνει χώρα καθημερινά, παντού, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Μέσα στη Βουλή από τον φορέα της ιδεολογίας των υποτελών τάξεων, την Αριστερά, κυρίως όμως μέσα στην κοινωνία, από τις κοινωνικές τάξεις που ανήκουν στον κόσμο της εργασίας και που δέχονται τη διαρκή κι ανηλεή επίθεση της άρχουσας τάξης.

Η ιδεολογία του κόσμου της εργασίας δεν είναι το αντίθετο της αστικής ιδεολογίας. Είναι μια άλλη ιδεολογία, με διαφορετικές αξίες. Είναι μια ιδεολογία επαναστατική γιατί ανατρέπει την αστική ιδεολογία χάριν του ταξικού συμφέροντος του κόσμου της εργασίας. Υπό την έννοια αυτή το να αναδειχθεί και να γίνει συνείδηση στο λαό ο εκφυλισμός της αστικής δημοκρατίας συνιστά μια επαναστατική πράξη που εμπεριέχει προκαταβολικά κάτι από την κατάργηση του αστικού κράτους. Οποιαδήποτε ιδεολογική σύγκρουση των υποτελών τάξεων με την κυρίαρχη ιδεολογία και τους δεξιούς ή σοσιαλδημοκράτες εκφραστές της φέρνει το λαό ένα βήμα πιο κοντά στην απελευθέρωσή του.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου