Είπε «όχι» στη χρήση του φρέατος «Φτελιά» για την ύδρευση Σκιάθου

Τελευταία ενημέρωση: 2018-07-12, 18:59:42
Είπε «όχι» στη χρήση του φρέατος «Φτελιά» για την ύδρευση Σκιάθου

Ομόφωνα απέρριψε στην προχθεσινοβραδινή συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας την έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης για την άδεια χρήσης νερού του φρέατος «Φτελιά» για τις ανάγκες ύδρευσης του Δήμου Σκιάθου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο απέρριψε τη μελέτη με το σκεπτικό ότι το πρόβλημα με την ανίχνευση υδραργύρου στο νερό συνδέεται με την υπεράντληση, την υφαλμύρωση των υδροφορέων και τη χημική σύσταση των πετρωμάτων.

Η ανίχνευση υδραργύρου στο νερό είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό στη Σκιάθο για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους όπως τη θερινή σεζόν και επίμονο. Παρόλα αυτά, στη συνεδρίαση τονίστηκε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προταθεί μία αξιόπιστη λύση στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε αυτό να αντιμετωπιστεί.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ότι επιβάλλεται η εκπόνηση υδρογεωλογικών και χημικών μελετών από επίσημο φορέα για την εύρεση και την αξιοποίηση άλλων πηγών υδροληψίας, αν δεν υπάρξει τεχνική λύση για το πρόβλημα της ύπαρξής υδραργύρου σε αυξημένες τιμές στο νερό που υδρεύεται η πόλη της Σκιάθου π.χ. η χρήση καταλλήλων φίλτρων (ενεργού άνθρακα, αντίστροφης ώσμωσης κ.ά.).

Οι πηγές υδροληψίας που θα αξιοποιηθούν όπως επισημάνθηκε  θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του νησιού να μην υπάρχει πρόβλημα στην δημόσια υγεία και το περιβάλλον.  

Επισημαίνεται ότι το φρέαρ «Φτελιά» έχει ετήσια απόδοση 600.000m3. Η μελέτη προέβλεπε για συνοδά έργα τη δημιουργία κεντρικής δεξαμενής τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου και τη δημιουργία δικτύου σύνδεσης του φρεατίου με το δίκτυο διανομής ύδρευσης.

Εγκρίθηκε η σύμβαση για το δίκτυο αποχέτευσης Καλών Νερών

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας ενέκρινε ομόφωνα την επικαιροποιημένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του  Δήμου Νοτίου Πηλίου για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης εκροής του οικισμού Καλών Νερών».

Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας περιόδου 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.058.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Το υποέργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων» αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων του οικισμού Καλά Νερά και του περιβάλλοντος της περιοχής του. Θα αντικαταστήσει τους σημερινούς απορροφητικούς βόθρους, που χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους του οικισμού σαν μέσο διάθεσης των λυμάτων.

Το υποέργο αντίστοιχα, «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Μεταφοράς στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων» αφορά στην κατασκευή των αποχετευτικών αγωγών του εσωτερικού δικτύου του οικισμού μήκους περίπου 7,5 km και στην κατασκευή του ωθητικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων έως την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων μήκους περίπου 1,5 km. Ακόμη, αφορά τη δημιουργία δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων και μεταξύ άλλων στην τοποθέτηση φρεατίων.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
3
=