Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα

Τελευταία ενημέρωση: 2014-10-14, 20:26:01
Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) υλοποιεί το Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά στην παροχή κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη με 5€ (μεικτά) ανά ώρα και θα υλοποιηθεί στο Βόλο, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους σε ΜΜΕ ή αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες με στόχο τη διεθνοποίηση.

Στα απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αίτηση συμμετοχής (1 αίτηση για κάθε συμμετέχοντα), επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (1 βεβαίωση για κάθε συμμετέχοντα, πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα, πρόσφατη φωτογραφία και υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων (1 υπεύθυνη δήλωση για κάθε συμμετέχοντα με τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου, με σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου).

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς μία μόνο αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα πρωτότυπα δικαιολογητικά στο Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), Δ/νση: Λεωφόρος Καραμανλή & Βιομηχανίας, Τ.Κ. 41335 Λάρισα έως και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, ώρες 9:00-15:00. Αποστολή αιτήσεων ή δικαιολογητικών με e-mail ή fax δε θα γίνονται δεκτές.

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
2
=