Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2018-12-12, 18:37:09
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ...»
2018-12-12, 18:36:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΛΙΑΚΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ...»
2018-12-11, 21:32:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ISAORGEST (ΙΣΑ ΟΡΓΚΕΣΤ) ...»
2018-12-10, 21:47:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΕΣΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2018-12-10, 21:47:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ...»
2018-12-08, 12:59:20
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΤΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ...»
2018-12-07, 17:14:14
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ...»
2018-12-05, 20:38:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ...»
2018-12-04, 20:45:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2018-12-04, 20:45:03
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ...»
2018-12-04, 20:44:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2018-11-28, 17:37:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΘΥΜΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ...»
2018-11-28, 17:35:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2018-11-27, 21:16:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΟΣ του Παύλου ...»
2018-11-21, 18:40:15
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2018-11-20, 11:56:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2018-11-20, 11:56:01
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2018-11-17, 13:07:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ...»
2018-11-16, 18:21:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2018-11-16, 17:21:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2018-11-13, 20:50:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2018-11-13, 20:49:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2018-11-13, 20:49:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2018-11-10, 12:49:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ...»
2018-11-10, 12:49:19
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2018-11-09, 16:56:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2018-11-08, 21:07:34
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΥΡΕΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ...»
2018-11-03, 15:44:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ...»
2018-10-31, 17:58:13
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2018-10-31, 17:57:37