Συνεχίζεται η κατάθεση αιτήσεων στο δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2014-12-15, 12:36:02
Συνεχίζεται η κατάθεση αιτήσεων στο δήμο Αλμυρού

Για τις 26 προσλήψεις στην Καθαριότητα

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στο δήμο Αλμυρού για το διαγωνισμό για την Καθαριότητα. Μέχρι στιγμής πάνω από 100 ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη.

Ειδικότερα οι τρεις θέσεις αφορούν σε οδηγούς απορριμματοφόρων, η μία σε τεχνίτη υδραυλικό και οι 22 σε εργάτες καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Δήμος Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117, Τ.Κ. 37100 ΑΛΜΥΡΟΣ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Αντιγόνης Ντάμπαση (τηλ. επικοινωνίας: 24223-50259).

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: Δίπλωμα επαγγελματικής κατάργησης ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανικών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτων ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ, Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Επιπλέον ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας ΠΕΙ για όσους απαιτείται ή κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού.

Η προκήρυξη αναφέρει ακόμη και προσόντα επικουρίας, που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν απευθυνόμενοι στο δήμο Αλμυρού ή στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα almyros-city.gr.

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
4
=