Μεγάλο ενδιαφέρον για τις προσλήψεις στο δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2014-12-09, 15:45:40
Μεγάλο ενδιαφέρον για τις προσλήψεις στο δήμο Αλμυρού

Ξεκίνησε χθες η υποβολή αιτήσεων

Εντονο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε χθες στο δημαρχείο Αλμυρού για τις 26 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην Υπηρεσία Καθαριότητας 8μηνης διάρκειας.

Περισσότεροι από 50ενδιαφερόμενοι απευθύνθηκαν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας για να ενημερωθούν για τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για συμμετοχή, ενώ υποβλήθηκαν πέντε αιτήσεις.

Ειδικότερα οι τρεις θέσεις αφορούν σε οδηγούς απορριμματοφόρων, η μία σε τεχνίτη υδραυλικό και οι 22 σε εργάτες καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3»και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Δήμος Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117, Τ.Κ. 37100 ΑΛΜΥΡΟΣ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Αντιγόνης Ντάμπαση (τηλ. επικοινωνίας: 24223-50259).

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: Δίπλωμα επαγγελματικής κατάργησης ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανικών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτων ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ, Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Επιπλέον ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας ΠΕΙ για όσους απαιτείται ή κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού.

Η προκήρυξη αναφέρει ακόμη και προσόντα επικουρίας, που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν απευθυνόμενοι στο δήμο Αλμυρού ή στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα almyros-city.gr.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
7
=