Πρόσληψη δύο ατόμων στο Κέντρο Κοινότητας Ρ. Φεραίου

Τελευταία ενημέρωση: 2017-05-15, 15:02:08
Πρόσληψη δύο ατόμων στο Κέντρο Κοινότητας Ρ. Φεραίου

Στην πρόσληψη δύο ατόμων για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας προχωρά ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με ειδικότητες: Κοινωνικού Λειτουργού και Ψυχολόγου ΠΕ, με σύμβαση ΙΔΟΧ, πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

Η ένταξη έγινε με  απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» μετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης που υπέβαλε ο δήμος.  Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το «Κέντρο Κοινότητας» δύναται να παρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζει την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, με παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και με δράσεις που θα χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα. Η διάρκεια λειτουργίας της δομής προβλέπεται για τρία έτη.

Ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου ανέφερε σχετικά ότι: «Με τη δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας αξιοποιούμε τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ενισχύουμε τη διασύνδεση των πολιτών με κοινωνικά προγράμματα καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και κάθε είδους διάκριση και προωθούμε την απασχόληση με τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους. Παράλληλα υποστηρίζουμε παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη και οικογένεια που θα προσέρχεται. Σημαντικό είναι ότι με το Κέντρο Κοινότητας δημιουργούνται  θέσεις εργασίας. Ήδη ο δήμος μας θα προχωρήσει στην πρόσληψη δύο ατόμων για τη στελέχωση του».

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
4
=