Γολγοθάς επαγγελματιών της Σκοπέλου μετά τη διετή αναμονή για τις αποζημιώσεις

Τελευταία ενημέρωση: 2017-11-23, 16:42:18
Γολγοθάς επαγγελματιών της Σκοπέλου μετά τη διετή αναμονή για τις αποζημιώσεις

Περισσεύει η οργή και η αγανάκτηση των πλημμυροπαθών επαγγελματιών της Σκοπέλου, οι οποίοι περιμένουν ακόμη τις αποζημιώσεις τους από το 2015, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωνε τα μέτρα ανακούφισης των πλημμυροπαθών της Δυτικής Αττικής, ενώ καλούνται να προσκομίσουν και άλλα δικαιολογητικά.

Ο Γολγοθάς των πληγέντων της Σκοπέλου, που έχει καταγραφεί με σειρά δημοσιευμάτων του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ, επανέρχεται στην επικαιρότητα με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες της Δυτικής Αττικής. Η απογοήτευση και η αγωνία των πληγέντων της Σκοπέλου αποτυπώνονται στο ΒΗΜΑ, σε εκτενές δημοσίευμα, που κάνει λόγο για συνέχιση των προσπαθειών τους, ενώ καλούνται να καταθέσουν και νέο φάκελο με δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται.

Το ΦΕΚ για τις αποζημιώσεις των πληγέντων της Σκοπέλου δημοσιεύθηκε στις 8 Ιουνίου του 2017, αλλά τα βάσανά τους δυστυχώς, δεν έχουν τελειωμό. Για να πιστωθούν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα (η χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου είναι ίση με το 30% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημιάς), τα οποία στην προκειμένη περίπτωση θα δοθούν από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα πρέπει πρώτα οι δικαιούχοι να προσκομίσουν σειρά εγγράφων στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μεταξύ των δικαιολογητικών που καλούνται να προσκομίσουν οι πληγέντες της Σκοπέλου, είναι: Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών. Πρακτικό εκτίμησης ζημιών, υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών.

Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 84 του Ν. 4313/2014, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση.

 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποζημιώνονται μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποίων (ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

 Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστάσεις κ.λπ. δεν είναι ασφαλισμένες.

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, των τελευταίων 30 ημερών, περί μη πτώχευσης. Λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 3, παρ. 3, περ. ε της υπ’ αριθ. 20725/Β.979/10-05-2011 (1207 Β’/14-06-2011) υπουργικής απόφασης και εξειδικεύονται από την παραπάνω Υπηρεσία.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος για την «οδύσσεια που περνούν οι ιδιοκτήτες 120 επιχειρήσεων του νησιού στην προσπάθειά τους να αποζημιωθούν» και τη «χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία» που δεν έχει τέλος.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
1
=