«Η λειτουργία των εικόνων» του Κώστα Λουδοβίκου

Τελευταία ενημέρωση: 2018-04-10, 11:47:56
«Η λειτουργία των εικόνων» του Κώστα Λουδοβίκου

Ο Επίσκοπος Φαναρίου κ.κ Αγαθάγγελος, γενικός διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, παρουσιάζει τη νέα έκδοση της Αποστολικής Διακονίας, το βιβλίο του Βολιώτη Κώστα Λουδοβίκου «Η λειτουργία των εικόνων - Πολιτισμός Αναστάσεως σε τοιχογραφίες - προσευχές του 21ου αιώνα - Παρεκκλήσι Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Λεύκτρα Θηβών».

Ο κ. Αγαθάγγελος γράφει χαρακτηριστικά: «Ο εκδοτικός τομέας της Αποστολικής Διακονίας ασμένως αποδέχτηκε την πρόταση του Κώστα Λουδοβίκου και ανέλαβε την τυπογραφική παραγωγή του συγκεκριμένου αυτού τοιχογραφικού και εικονογραφικού έργου, καθώς και την ερμηνευτική αυτού του εικαστικού συνόλου, φιλοσοφική και θεολογική πραγματεία του, ώστε σήμερα να κρατάμε στα χέρια μας την καλαίσθητη πολυτελή έκδοση που αποτυπώνει την πρωτότυπη εικαστική δημιουργία και μαζί την πνευματική ερμηνεία της, σε έκταση υπεράνω των 220 σελίδων.

Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες προς τον δημιουργό-συγγραφέα της εκδόσεως. Αποτελεί εξαιρετική τιμή και αιτία πνευματικής χαράς δι’ εμέ προσωπικώς και για όλους τους συνεργάτες του Εκκλησιαστικού Οργανισμού μας, η συμπερίληψη του εν λόγω βιβλίου στις εκδόσεις μας, με τον τίτλο «Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ». Το κεντρικό νόημα και την ουσία του περιεχομένου την προσδιορίζει ήδη ο υπότιτλος της έκδοσης: «Πολιτισμός Αναστάσεως σε τοιχογραφίες – προσευχές του 21ου αιώνα. Παρεκκλήσι Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Λεύκτρα Θηβών».

Μέσα από το συγκεκριμένο εικονογραφικό σύνολο και τις σελίδες του βιβλίου αυτού αναδεικνύεται το εκκλησιαστικό Σώμα του Θεού, ως Πολιτισμός Αναστάσεως, ο οποίος ακριβώς και διαρκώς αρτοποιούμενος, παραδίδεται ως όλον Σώμα Θεού και άρτος του σύμπαντος Κόσμου».

Όπως επισημαίνει ο ίδιος ο δημιουργός: «Το εικονογραφικό έργο στο παρεκκλήσι του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στα Λεύκτρα, στη θηβαϊκή γη του Οιδίποδα, έχει να κάνει με το όραμα του άρτου, ως του παραδιδόμενου όλου Σώματος του Θεού. Σχετίζεται με το όραμα της κατά Χριστόν αρτοποίητης ιστορίας του Πολιτισμού και του συμπαντικού Κόσμου ολόκληρου. Ο άρτος αυτός είναι το ενοτριαδικό και γαμήλιο σώμα της Κοινωνίας και του Πολιτισμού της Ανάστασης της Μεταμόρφωσης, της Ζωής και της Αγάπης».

Οι κεντρικοί άξονες του περιεχομένου της καλλιτεχνικής και θεολογικής εκδόσεως διαρθρώνονται ως εξής:

 Εισαγωγή: Η εικονογραφική δημιουργία του Κώστα Λουδοβίκου. Ο κορυφαίος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης Χρύσανθος Χρήστου, μας εισάγει, με μια εκτεταμένη ανάλυση, στην καλλιτεχνική λειτουργία αλλά και το μυστήριο της ορθόδοξης εικονογραφίας και ειδικότερα στο εικονογραφικό θησαύρισμα του Κ. Λουδοβίκου. Ο σπουδαίος ακαδημαϊκός ψηλαφεί διεισδυτικά και αναδεικνύει συνθετικούς, καλλιτεχνικούς και πνευματικούς πυρήνες του εικονογραφικού προγράμματος του παρεκκλησίου. Κυρίως όμως, επιχειρεί να προσλάβει με όρους θεωρίας της Τέχνης και Φιλοσοφίας, το ιστορικό συγκείμενο, τόσο το εθνικό με την μεγάλη ελληνική και βυζαντινή παράδοση, όσο και το οικουμενικό, και έτσι να διαυγάσει αλλά και να συναγάγει τις πολλαπλές πολιτισμικές συνιστώσες και τις υψηλές πνευματικές διαστάσεις του εικονογραφικού αυτού διακυβεύματος και του ευρύτερου εικαστικού και δημιουργικού έργου του Κώστα Λουδοβίκου.

Προοίμιο του εικονογραφικού θησαυρίσματος. Εξαρχής ο συγγραφέας θέτει το Μυστήριο της Χριστού μορφώσεως, ως το μεγάλο προσωπικό και εκκλησιαστικό Μυστήριο, μαζί με τις ευχαριστίες προς τα πρόσωπα που συνέβαλαν στην έκδοση. Διαμορφώνει δηλαδή εκείνο ακριβώς το καίριο και υψηλό προανάκρουσμα αυτού που θα ακολουθήσει, με μια εισαγωγική έκφραση πολύ σημαντική: Μέσα στο προς τον άνθρωπο ερχόμενο θεϊκό «Εγώ ειμί», συνέρχεται και εργάζεται η αναπλαστική και ζωοποιός δύναμη της Σταυρο-Αναστάσεως και συναντάται και ενεργεί η μεταμορφοποιός χάρις του Ακτίστου Φωτός της Μεταμορφώσεως.

Καταθέσεις ορθρίζοντος λόγου. Εδώ, ο εικαστικός δημιουργός και συγγραφέας, καταγράφει με ένα λόγο κατασταλάγματος, τα πολλαπλά επίπεδα προετοιμασίας για την εικονογράφηση του μικρού παρεκκλησίου. Αποκαλύπτει τον τρόπο με το οποίο ξεκίνησε την ιστόρηση του ναού, τι υλικό γνώσεων, εμπειριών, βιωμάτων, διαδρομών, σκέψεων, ζυμώσεων, ζητήσεων ευρέσεων, συναντήσεων, δωρεών και αποφάσεων ενέταξε στο συνολικό εικονογραφικό αποτέλεσμα. Από όλα αυτά συνάγεται η προσωπική του πρόκληση να μείνει και να καρποφορήσει εν Χριστώ, ανιχνεύεται η πάλη όλων των δημιουργικών παραγόντων, μια μεγάλη πορεία, προσωπική και εκκλησιαστική, προς το Φως, το οποίο ο ίδιος αισθάνεται ως Ζωή και υποστατικό Αυτόφως.

 Η καρδιά της Εικονογραφικής Λειτουργίας στο Ιερό. Πραγματικά καρδιά και ολόκληρου του βιβλίου είναι η παρούσα θεματική ενότητα με τις τοιχογραφίες – προσευχές στο Παρεκκλήσιο. Περιλαμβάνει την εκκλησιαστική, προσευχητική και δημιουργική πορεία αυτής της ζωγραφικής πραγμάτωσης ολόκληρου του εικονογραφικού προγράμματος, επάνω στις επιφάνειες των τοίχων, ακριβώς στο Ιερό του ναού, και βεβαίως τον κύριο ερμηνευτικό, μυσταγωγικό λόγο του ίδιου του δημιουργού για το νόημα των παραστάσεων αυτών. Αληθινά, είναι πολύ αξιοπρόσεκτη και πολύτιμη η διαδικασία, καθώς το σύνολο της ζωγραφικής-εικαστικής δραστηριότητας συναρθρώνεται απολύτως μέσα στην καθημερινή, υπαρξιακή, ποιητική και θεολογική διακονία του Κ. Λουδοβίκου, και με τον τρόπο αυτό, ολόκληρο το δημιουργικό, το καλλιτεχνικό και ανθρωπολογικό γεγονός, εισέρχεται μέσα στην πνευματική ενέργεια των μυστηρίων των «θείων ενσωματώσεων».

 Μαρτυρία και νους ενός εικονογραφικού δρόμου. Φθάνουμε στην ανάδειξη και στην ερμηνεία αυτού, το οποίο ο Κώστας Λουδοβίκος ονομάζει τόσο υπέροχα, Πολιτισμό Αναστάσεως, υπό την έννοια ότι η εκκλησιαστική δημιουργία ευρύτερα και η εκκλησιαστική εικονογραφία ιδιαιτέρως, εμπεριέχεται και καρποφορεί μέσα στο πρώτο και μέγιστο θαύμα της ενανθρώπισης του Θεού, το οποίο τελειούται μέσα στο δεύτερο ομοίως μέγιστο θαύμα της θέωσης του ανθρώπου. Όπως ο ίδιος σημειώνει, αναφορικά με αυτόν τον καλούμενο Πολιτισμό Αναστάσεως, εδώ, το εν Χριστώ αγωνιζόμενο ανθρώπινο πρόσωπο συναντά το Θαβώρειο και σταυροαναστάσιμο πρόσωπο του Σωτήρος, και έτσι εισέρχεται μέσα στο υποστατικό φως του θεοκαθομοιωτικού και μεγάλου Μυστηρίου της Μεταμορφώσεως.

Ολοι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι με τη Λειτουργία των Εικόνων, όπως θαυμαστώς ονομάζει ο ίδιος ο εικονογράφος και συγγραφέας αυτό το γεγονός της μεταμορφούμενης θεανθρωποποιίας, βρισκόμαστε μέσα σε έναν όντως μεταμορφωτικό χώρο και χρόνο, όχι μόνο της Τέχνης και του Πολιτισμού, αλλά κυρίως αυτής της όντως Ζωής και Δημιουργίας. Συνεπώς η Λειτουργία των Εικόνων, τόσο ως αληθινό εκκλησιαστικό μυστήριο, όσο και ως προσωπικό του Κώστα Λουδοβίκου πνευματικό έργο εικόνας και λόγου, αλλά και ως εκδοτικό επίτευγμα της Αποστολικής Διακονίας, μας εισάγει πολλαπλώς σε αυτό τον αγιοπνευματικό τόπο της Θεανθρωπείας.

Ο λόγος του δημιουργού δεν είναι ο συνήθης, ο κοινότυπος, ο ευκολοκατανόητος. Αναδεικνύεται απαράμιλλος εισηγητής της Πνευματοκεντρικής, Χριστομεταμορφωτικής και ησυχαστικοθεωτικής υπαρξιακής πορείας του όλου ανθρώπου.

Η εντελώς νέα εικονογραφική δημιουργία του Κώστα Λουδοβίκου αποτελεί μια πολυεστιακή και πρωτότυπη, σωρευτική και οργανική, εικαστική, εκκλησιαστική αλλά και προσωπική σύνθεση, που ανακεφαλαιώνει και ενοποιεί υπαρξιακά τα θεμελιώδη και χριστοκεντρικά μυστήρια της θείας Οικονομίας. Ως εμπνευσμένος, έμπειρος και γόνιμος ζωγράφος ουρανοποιεί την κτίση και την ιστορία εντός του ιερού Παρεκκλησίου.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
2
=