Πένθιμα

40ημερο μνημόσυνο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΟΔΥΣ. ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ
Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας ...»
2015-09-18, 21:13:57
Κηδεία ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδερφό, παππού και θείο ...»
2015-09-18, 07:00:54
Κηδεία ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΡΟΥΓΚΗ
Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, παππού, προπάππου και θείο ...»
2015-09-18, 07:00:32
Ετήσιο μνημόσυνο ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου ...»
2015-09-17, 21:50:13
Ετήσιο μνημόσυνο ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Με τη συμπλήρωση 1 έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής και θείας ...»
2015-09-17, 21:49:40
Ετήσιο μνημόσυνο ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑ  Γ.ΧΡΗΣΤΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και αδελφού ...»
2015-09-17, 21:48:20
40ημερο μνημόσυνο ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΧΡ. ΓΡΑΔΟΥΛΑ
Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας ...»
2015-09-17, 21:47:27
40ημερο μνημόσυνο ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΓΑΛΑΝΗ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς & θείας ...»
2015-09-17, 21:46:50
40ημερο μνημόσυνο ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΑΡΙΣΗ- ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της γλυκιάς μας μανούλας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής & θείας ...»
2015-09-17, 21:45:10
40ημερο μνημόσυνο ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΝΤΙΝΑ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της αγαπημένης μας νονάς αδελφής και θείας ...»
2015-09-17, 21:36:17
Κηδεία ΗΛΙΑ ΑΣΗ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & θείο ...»
2015-09-17, 07:16:29
Κηδεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΑΚΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού ,αδελφό ...»
2015-09-17, 07:01:58
Κηδεία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, προπαππού και θείο ...»
2015-09-16, 10:02:26
Κηδεία ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Το λατρευτό μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο ...»
2015-09-16, 07:00:12
Κηδεία ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία ...»
2015-09-15, 09:46:04
Κηδεία ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Γ. ΠΑΝΤΑΖΗ
Την λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία ...»
2015-09-15, 07:01:04
Κηδεία ΕΛΕΝΗΣ ΙΝΕΠΟΛΟΓΛΟΥ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, θεία ...»
2015-09-15, 07:00:15
Κηδεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Το λατρευτό μας υιό,αδελφό,σύντροφο,ανιψιό,εξάδελφο και θείο ...»
2015-09-14, 07:05:16
Κηδεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΗ
Το λατρευτό μας πατέρα, παππού και θείο ...»
2015-09-14, 07:01:54
Αντί μνημοσύνου
Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής και γιαγιάς ...»
2015-09-13, 13:00:42
Μνημόσυνο ΑΝΤΩΝΗ ΕΜΜ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας ...»
2015-09-13, 13:00:17
Κηδεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Β. ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία ...»
2015-09-12, 10:23:52
Κηδεία ΣΟΦΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΟΥΛΗ
Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά & θεία ...»
2015-09-12, 07:00:46
Ετήσιο μνημόσυνο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΙΔΗ
Με την συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου,πατέρα,αδελφού,παππού και θείου ...»
2015-09-11, 22:02:34
Ετήσιο μνημόσυνο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΒΑΛΑΧΗ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου πατέρα, παππού, αδελφού & θείου ...»
2015-09-11, 22:00:38
Ετήσιο μνημόσυνο ΝΤΕΜΗΣ ΣΟΦΙΑΔΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης κόρης, αδελφής & θείας ...»
2015-09-11, 21:59:52
40ημερο μνημόσυνο ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΙΑΜΗΤΑ
Mε την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της λατρευτής μας συζύγου , μητέρας , αδελφής , γιαγιάς και θείας ...»
2015-09-11, 21:58:01
40ημερο μνημόσυνο ΑΡΓΥΡΟΥΛΑΣ ΠΟΥΛΗ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας,γιαγιάς και θείας ...»
2015-09-11, 21:57:09
40ημερο μνημόσυνο ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΔΙΑΜ. ΙΑΤΡΟΥ
Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας αδελφής & θείας ...»
2015-09-11, 21:56:08
40ημερο μνημόσυνο ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΔΟΒΑ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας ...»
2015-09-11, 21:51:59