Πένθιμα

40ημερο μνημόσυνο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, π ...»
2017-02-11, 16:58:07
Πένθος Ευχαριστήριο -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΟΥ
Τoν αγαπημένoμας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού & θείο ...»
2017-02-10, 17:28:28
Κηδεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΔΕΞΙΟΥ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο ...»
2017-02-10, 17:24:11
Κηδεία ΘΩΜΑΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο ...»
2017-02-10, 17:21:25
Κηδεία ΜΑΛΑΜΩΣ ΝΙΚ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία ...»
2017-02-10, 17:19:29
40ημερο μνημόσυνο ΚΛΑΙΡΗΣ
Πέρασαν 40 μέρες χωρίς την Κλαίρη. ...»
2017-02-10, 17:15:26
Ετήσιο μνημόσυνο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του ...»
2017-02-10, 17:13:13
Ετήσιο μνημόσυνο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝΘΟΓΙΑΝΝΗ
Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο της λατρευτής ...»
2017-02-10, 17:10:36
40ημερο μνημόσυνο ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας ...»
2017-02-10, 17:07:40
40ημερο μνημόσυνο ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΥΡΤΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας ...»
2017-02-10, 17:05:39
40ημερο μνημόσυνο ΑΠΟΣΤΟΛΟY  ΓΕΩΡ. ΜΑΡΓΩΝΗ
Με την συμπλήρωση σαράντα ημερών από τον θάνατο ...»
2017-02-10, 17:02:11
40ημερο μνημόσυνο ΜΑΡΙΑΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης ...»
2017-02-10, 16:58:17
40ημερο μνημόσυνο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του αγαπημένου μας ...»
2017-02-09, 20:45:20
40ημερο μνημόσυνο ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας ...»
2017-02-09, 20:19:01
40ημερο μνημόσυνο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΣΒΟΥΡΑ
Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου ...»
2017-02-09, 20:15:44
40ημερο μνημόσυνο ΑΝΝΑΣ ΚΟΛΕΤΣΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας ...»
2017-02-09, 19:58:23
40ημερο μνημόσυνο ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του αγαπημένου μας ...»
2017-02-09, 17:55:58
Κηδεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜ. ΜΠΕΝΗ
Τον λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο ...»
2017-02-09, 17:52:57
Κηδεία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΡ. ΚΡΙΚΕΛΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία ...»
2017-02-09, 17:51:36
Κηδεία ΘΩΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τον λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο ...»
2017-02-09, 17:49:37
Κηδεία ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘ. ΓΚΙΚΑ
Τον αγαπημένο μας, αδελφό, ανιψιό, εξάδελφο και θείο ...»
2017-02-07, 20:53:49
Κηδεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΔΟΥΓΚΟΥ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο ...»
2017-02-07, 20:51:46
Κηδεία ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΗ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία ...»
2017-02-07, 20:48:28
Κηδεία ΕΥΓΕΝΙΑ  ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΠΑΤΡΗ
Την αγαπημένη μας αδελφή,γιαγιά & θεία ...»
2017-02-06, 20:47:48
Κηδεία ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο ...»
2017-02-04, 17:10:21
Κηδεία  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ
Τoν αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο ...»
2017-02-04, 17:06:23
Ετήσιο μνημόσυνο ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΥ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο τ ...»
2017-02-04, 17:04:31
Ετήσιο μνημόσυνο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΣΙΠΑ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του ...»
2017-02-04, 16:59:11
Ετήσιο μνημόσυνο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΝΟΥ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο τού ...»
2017-02-04, 16:57:42
Ετήσιο μνημόσυνο ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΣ  ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας ...»
2017-02-04, 16:54:59