Πένθιμα

Ευχαριστήριο ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ
Την πολυαγαπημένη μας κόρη, μητέρα και αδελφή ...»
2015-02-09, 19:28:36
Κηδεία ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο ...»
2015-02-09, 10:00:11
Ετήσιο μνημόσυνο ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΡΙΝΑΚΗ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου και μητέρας ...»
2015-02-07, 11:50:28
Ετήσιο μνημόσυνο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΜΠΑΛΛΑ -ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας ...»
2015-02-07, 11:48:28
Ετήσιο μνημόσυνο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΙΩΤΗ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού ...»
2015-02-07, 11:47:07
Ετήσιο μνημόσυνο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, αδελφού και θείου ...»
2015-02-07, 11:46:25
Ετήσιο μνημόσυνο ΤΣΑΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και θείου ...»
2015-02-06, 20:21:01
Ετήσιο μνημόσυνο ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΡΚΑΤΣΑNΗ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας ...»
2015-02-06, 20:19:25
Ετήσιο μνημόσυνο ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΟΓΛΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού & θείου ...»
2015-02-06, 20:16:51
40ήμερο μνημόσυνο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΕΡΓΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου πατέρα και θείου ...»
2015-02-06, 20:15:10
40ήμερο μνημόσυνο ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΑΡΔΑΚΑ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο τού αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού &θείου ...»
2015-02-06, 20:14:55
40ήμερο μνημόσυνο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΠΕΡΑΝΤΖΑΚΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συντρόφου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου ...»
2015-02-06, 20:13:43
40ήμερο μνημόσυνο ΘΕΟΔΟΣΗ ΜΥΛΩΝΑ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο τού αγαπημένου μας ,πατέρα, υιού, αδελφού, εξαδέλφου & ανιψιού ...»
2015-02-06, 20:11:41
40ήμερο μνημόσυνο ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΠΕΛΑ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής γιαγιάς &θείας ...»
2015-02-06, 20:10:27
40ήμερο μνημόσυνο ΜΑΡΙΑΣ ΑΛ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας αδελφής και θείας ...»
2015-02-06, 20:09:29
40ήμερο μνημόσυνο ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΖΑΒΟΥ
Mε την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας ...»
2015-02-06, 20:08:32
40ήμερο μνημόσυνο ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΗΜΑΚΗ
συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας ...»
2015-02-06, 20:07:33
40ήμερο μνημόσυνο ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗ
Με την συμπλήρωση ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ από τον θάνατο της λατρευτής μας μητέρας & θείας ...»
2015-02-06, 20:06:04
40ήμερο μνημόσυνο ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΚΑΦΟΡΟΥ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας ...»
2015-02-06, 20:05:32
40ήμερο μνημόσυνο ΑΝΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας ...»
2015-02-06, 20:04:31
40ήμερο μνημόσυνο ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΣΙΓΑΝΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας γιαγιάς και προγιαγιάς ...»
2015-02-06, 20:03:17
40ήμερο μνημόσυνο ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΣΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου ...»
2015-02-06, 20:02:52
40ήμερο μνημόσυνο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΡΑΛΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού ...»
2015-02-06, 20:00:03
Ετήσιο μνημόσυνο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου ...»
2015-02-05, 21:40:11
Ετήσιο μνημόσυνο ΓΙΩΡΓΟΥ  ΣΑΝΙΔΑ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, αδελφού και θείου ...»
2015-02-05, 21:39:33
Ετήσιο μνημόσυνο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΛΟΖΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του αγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου ...»
2015-02-05, 21:37:45
Ετήσιο μνημόσυνο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο τού αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού& θείου ...»
2015-02-05, 21:35:03
40ήμερο μνημόσυνο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της αγαπημένη μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας ...»
2015-02-05, 21:34:04
Μνημόσυνο ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΚΟΥ - ΝΙΖΑΜΗ
Mε την συμπλήρωση Έξι μηνών από τον θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας ...»
2015-02-04, 21:28:24
Κηδεία ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΛΚΑΝΗ
Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία ...»
2015-02-04, 21:25:54