Επιδότηση πτυχιούχων - Ποιοι είναι δικαιούχοι

Τελευταία ενημέρωση: 2017-11-14, 14:57:51
Επιδότηση πτυχιούχων - Ποιοι είναι δικαιούχοι

Της Σταυρούλας Αλεξίου, Οικονομολόγου – Συμβούλου Επιχειρήσεων

stalexiou@hotmail.com

 

Ξεκίνησε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 η τρίτη και τελευταία περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕκ).

Δικαιούχοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ), κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ, πτυχιούχοι Σχολών Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένων από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, η δραστηριότητα της οποίας θα είναι συναφής με το επιστημονικό αντικείμενο των δυνητικών δικαιούχων, με συνολικό προϋπολογισμό μεταξύ 5.000 και 25.000€ και χρηματοδότηση σε ποσοστό 100%. Σε περίπτωση συνεργατικών σχημάτων, ο προϋπολογισμός αυξάνεται σε 40.000€ για δύο δικαιούχους και σε 50.000€ για τρεις ή περισσότερους.

Ενδεικτικά, τα επαγγέλματα που μπορούν να επιδοτηθούν είναι:

 • Αισθητικοί
 • Απόφοιτοι θεατρικών σπουδών
 • Απόφοιτοι μουσικών σπουδών
 • Απόφοιτοι σχολής καλών τεχνών
 • Αρχιτέκτονες
 • Βρεφονηπιοκόμοι
 • Γεωπόνοι
 • Γραφίστες
 • Γυμναστές
 • Διαιτολόγοι – διατροφολόγοι
 • Διακοσμητές
 • Διαφημιστές και δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ
 • Δικηγόροι
 • Εκπαιδευτικοί
 • Ηχολήπτες
 • Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • Καθηγητές Χορού
 • Κοινωνιολόγοι
 • Κτηνίατροι
 • Λογιστές
 • Λογοθεραπευτές
 • Μεταφραστές - διερμηνείς
 • Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Νοσηλευτές
 • Οδοντίατροι - ορθοδοντικοί
 • Οικονομολόγοι
 • Προγραμματιστές – απόφοιτοι πληροφορικής
 • Σύμβουλοι
 • Τεχνολόγοι τροφίμων
 • Τοπογράφοι
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Ψυχολόγοι
 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

Κατηγορία Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), καθώς και υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

Κατηγορία Β: υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής που πρέπει να πληρούνται είναι:

Ι. Εισοδηματικά κριτήρια

Για την κατηγορία Α ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.

Για την κατηγορία Β, επιπλέον των όσων αναφέρονται παραπάνω, ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000€.

ΙΙ. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσειςοποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Εξαιρείται η κατοχή μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

IV. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Η 3η περίοδος υποβολών ολοκληρώνεται στις 13.12.17.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και για δωρεάν προαξιολόγηση του επιχειρηματικού σας σχεδίου επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 2421036321.

Για να ενημερώνεστε σχετικά με τα προγράμματα που προκηρύσσονται κάντε like στη σελίδα μας στο facebook «Αλεξίου Σταυρούλα – Σύμβουλος Επιχειρήσεων».

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
1
=