Στην Ελλάδα οι άνεργοι αναζητούν εργοδότη αλλά στην Σκανδιναβία οι εργοδότες ψάχνουν εργαζόμενους και μάλιστα, επειδή δεν βρίσκουν, τους αναζητούν ακόμα και στην χώρα μας.

Σύμφωνα με την Σουηδική πρεσβεία η φετινή «Σουηδική Εβδομάδα» (Swedish Week) για την αναζήτηση εργαζομένων θα έχει δύο εταπ. Το πρώτο θα γίνει στη Λάρισα στις 17 Απριλίου 2018 (9-3 μ.μ.ξενοδοχείο Διβάνη) και το δεύτερο στην Αθήνα στις 19 Απριλίου 2018.

Στις δύο αυτές πόλεις λοιπόν θα διοργανωθούν προφορικές συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους  με στόχο την πρόσληψη Ελλήνων με ειδικότητες Χημικών μηχανικών, γιατρών, νοσηλευτών, μαγείρων κ.λ.π. για την Σουηδία.

Για τυχών διευκρινήσεις αναφορικά με τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές, τον Οργανισμό Απασχόλησης ΟΑΕΔ Eures και Eures Sweden, γιατί ως προς την κατάθεση των αιτήσεων για τις συνεντεύξεις υπάρχει τελική ημερομηνία.

[thessaliaeconomy.gr]