Εκπαιδευτική ημερίδα για τους Διευθυντές των σχολείων

Τελευταία ενημέρωση: 2017-09-07, 18:37:45
Εκπαιδευτική ημερίδα για τους Διευθυντές των σχολείων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας διοργανώνει ημερίδα για όλες/ους τις/ους Διευθύντριες/ές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας  Εκπ/σης Θεσσαλίας, με θέμα: «Η Διοικητική και Παιδαγωγική Ηγεσία στο Σύγχρονο Σχολείο», η οποία θα γίνει στη Λάρισα, την Παρασκευή 08-09-2017 στο αμφιθέατρο του 4ου & 37ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας (Κουμουνδούρου 17-19, Λάρισα).

Η Ημερίδα θα επαναληφθεί την Παρασκευή 15-9-2017 για όλους τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.45-09.00 Προσέλευση Προεδρείο: Αγαπηνού Παρασκευή, Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θµιας Εκ̟/σης Θεσσαλίας

09.00-09.15 «Χαιρετισµός» από την Περιφ. ∆/ντρια Εκ̟/σης Θεσσαλίας κ. Ελένη Αναστασο̟ούλου

09.15-09.45 «Σχολική ηγεσία και ̟πρακτικές ̟παιδαγωγικής ανάπτυξης του σχολείου». Χρήστος Γκόβαρης, Καθηγητής ΠΤ∆Ε Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ∆/ντής Σπουδών του ΜΠΣ " Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης"

09.45-10.15 «Ο κοµβικός ρόλος του διευθυντή στην εύρυθµη λειτουργία του σύγχρονου σχολείου, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο». Κων/νος Παπαϊωάννου, Προϊστάµενος Επιθεωρητής του Περιφερειακού Γραφείου Λάρισας του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Θεσσαλίας

10.15-10.30 διάλειμμα Προεδρείο: Χρήστος Μπουλούµπασης, ∆/ντής Α/θµιας Εκ̟/σης Τρικάλων

10.30-10.50 «Η παιδαγωγική καθοδήγηση και η συνεργασία των ∆/ντών Σχολικών Μονάδων µε τους Σχολικούς Συµβούλους», Παρασκευή Αγαπητού, Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θµιας Εκ̟/σης Θεσσαλίας

10.50-11.20 «Θεμελιώδεις διατάξεις του Κώδικα διοικητικής διαδικασίας-Νοµολογία αναφορικά µε την εφημερία». Ξένια Παπαϊωάννου, Νοµικός, διοικητικός υπάλληλος της Περιφ. ∆/νσης Εκ̟/σης Θεσσαλίας

11.20-11.50 «Το Π.∆ 79/2017 µε µια σύντοµη µατιά-Επισηµάνσεις σε θέµατα καθημερινής λειτουργίας του σχολείου». Αστέριος Μπαλής, ∆/ντής Σχολείου, Αναπληρωτής ∆/ντής Εκ̟/σης Λάρισας

11.50-12.30 Συζήτηση-τοποθετήσεις-προτάσεις-συμπεράσματα

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
6
=