Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΨΑΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ...»
2017-06-28, 21:31:13
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ...»
2017-06-28, 21:30:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2017-06-24, 12:26:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΛΑΣΗΣ ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ του ...»
2017-06-23, 17:03:14
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2017-06-23, 17:02:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ...»
2017-06-22, 21:32:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΙΜΗΣ του Κυριάκου ...»
2017-06-22, 21:31:51
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου ...»
2017-06-22, 21:30:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΤΟΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ...»
2017-06-22, 21:30:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ του Μιχαήλ και της ...»
2017-06-22, 21:29:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Στυλιανού και της ...»
2017-06-20, 21:07:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΒΕΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2017-06-20, 21:07:15
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2017-06-20, 21:06:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2017-06-16, 17:11:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2017-06-15, 21:15:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου και της ...»
2017-06-15, 21:14:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ o ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2017-06-14, 20:45:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ του ...»
2017-06-14, 20:44:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου ...»
2017-06-14, 20:44:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΦΡΙΞΟΣ του Γεωργίου ...»
2017-06-13, 21:13:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ...»
2017-06-13, 21:13:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Νικολάου ...»
2017-06-13, 21:12:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΛΥΦΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ...»
2017-06-09, 16:47:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2017-06-09, 16:46:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ...»
2017-06-09, 15:55:43
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ...»
2017-06-09, 15:55:17
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΕΡΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ...»
2017-06-09, 15:54:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ...»
2017-06-09, 15:44:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΟΝΣΑΛΒΕΣ ΜΑΡΤΙΝΣ ΡΟΖΕΡΙΟ του ...»
2017-06-09, 15:43:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2017-06-07, 21:20:46