Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-12-06, 11:21:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ...»
2017-12-01, 18:47:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ...»
2017-11-29, 21:53:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΕΡΩΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ...»
2017-11-29, 21:53:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ...»
2017-11-29, 21:52:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2017-11-28, 21:10:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΕΚΤΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ...»
2017-11-24, 18:04:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-11-21, 21:25:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΡΓΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ...»
2017-11-17, 17:57:20
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ...»
2017-11-17, 17:08:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ...»
2017-11-16, 12:29:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΩΡΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ...»
2017-11-16, 12:28:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΚΑΝΗΣ ...»
2017-11-16, 12:25:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ...»
2017-11-16, 12:25:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΟΥΛΚΙΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ...»
2017-11-16, 12:24:02
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2017-11-10, 16:02:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ...»
2017-11-10, 16:02:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2017-11-08, 13:14:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-11-03, 17:22:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2017-11-03, 17:13:03
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΞΑΝΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-10-27, 12:09:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο KOCISPIRO ( ΚΟΤΣΙ ΣΠΥΡΟ) ...»
2017-10-25, 11:29:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ του ...»
2017-10-24, 17:44:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-10-18, 21:28:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο PILA (ΠΙΛΑ) DEMO (ΝΤΕΜΟ) ...»
2017-10-17, 22:15:33
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2017-10-17, 22:15:03
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΟΝΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ του ...»
2017-10-17, 22:14:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Θωμά ...»
2017-10-13, 17:18:51
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-10-13, 17:14:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ...»
2017-10-13, 17:14:03