Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ...»
2017-03-24, 16:33:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ...»
2017-03-24, 16:33:26
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2017-03-24, 16:32:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ...»
2017-03-24, 16:23:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ του ...»
2017-03-23, 21:22:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Γεωργίου ...»
2017-03-23, 21:21:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ...»
2017-03-22, 21:05:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Νικολάου ...»
2017-03-22, 21:04:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΑΤΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θεοδώρου ...»
2017-03-22, 21:03:15
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΒΑΪΟΣ του ...»
2017-03-18, 14:18:34
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ...»
2017-03-18, 14:14:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ...»
2017-03-18, 14:11:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΝΤΡΑΣ ΘΩΜΑΣ του ...»
2017-03-16, 21:14:25
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παύλου ...»
2017-03-15, 21:25:02
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΚΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του ...»
2017-03-14, 21:03:13
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΡΙΦΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ...»
2017-03-14, 21:02:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΠΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2017-03-14, 21:01:13
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2017-03-10, 17:08:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ...»
2017-03-10, 17:07:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΨΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ...»
2017-03-10, 17:07:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ...»
2017-03-09, 20:46:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ...»
2017-03-09, 20:45:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΣΙΩΤΗΣ- ΤΣΑΜΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2017-03-08, 21:10:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη ...»
2017-03-07, 20:44:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ...»
2017-03-07, 20:43:17
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2017-03-04, 16:46:19
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΟΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ...»
2017-03-03, 16:38:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2017-03-02, 17:54:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2017-03-02, 17:53:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ...»
2017-03-02, 17:53:15