Εθνικό Κτηματολόγιο Δήμων Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς -Μουρεσίου

Τελευταία ενημέρωση: 2018-02-13, 12:41:14
Εθνικό Κτηματολόγιο Δήμων Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς -Μουρεσίου

Του Κωνσταντίνου Κλοκοτάρα,

Αγρονόμου, Τοπογράφου Μηχανικού

 

Από 8 Ιανουαρίου 2018 ξεκίνησε η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας του Ν.2308/1995  στην περιοχή των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου Πηλίου, Ανηλίου, Ζαγοράς, Κισσού, Μακρυρράχης, Μουρεσίου, Ξορυχτίου, Πουρίου, και Τσαγκαράδας του Καλλικρατικού Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου και των Προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Αφετών, Βυζίτσης, Καλαμακίου, Καλών Νερών, Λαμπινούς, Μηλέων, Νεοχωρίου, Ξινόβρυσης, Πινακατών και Συκής του Καλλικρατικού Δήμου Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (δεν περιλαμβάνονται Αργαλαστή ,  Μετόχι  Λαύκος Προμύρι Μηλίνα Τρίκερι)

Η σύνταξη των δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν είναι μία διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη υπευθυνότητα. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες Δήμων Νοτίου Πηλίου , Ζαγοράς-Μουρεσίου πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνταξη των δηλώσεων, ώστε οι δηλώσεις τους να είναι πλήρεις και με σωστή αποτύπωση-γεωαναφορά  για τον εντοπισμό και καταγραφή της ιδιοκτησίας. Η  σύνταξη εξαρτημένου Τοπογραφικού Διαγράμματος αν και δεν είναι υποχρεωτική, εξασφαλίζει όμως τη σωστή θέση, σχήμα και εμβαδό του ακινήτου προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους επί των ακινήτων τους και να αποφευχθούν οι χρονοβόρες και πολυέξοδες διαδικασίες για τη διόρθωσή τους (ενστάσεις, αιτήσεις διόρθωσης στο δικαστήριο κ.λ.π.).

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις Τοπικές Κοινότητες Δήμων Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου αδυνατούν να συντάξουν τη δήλωση μόνοι τους, θα πρέπει να απευθύνονται σε Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς όσον αφορά τα τεχνικά και χωρικά θέματα εντοπισμού των ιδιοκτησιών τους και σε Δικηγόρους Συμβολαιογράφους όσον αφορά  νομικά θέματα και εξειδικευμένη γνώση διατάξεων του εμπράγματου δικαίου, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη, τα οποία θα έχουν σοβαρότατες συνέπειες. Ειδικά για το Εθνικό Κτηματολόγιο οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί θα συντάξουν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα δομηθεί το Κτηματολόγιο είναι υπεύθυνοι τόσο για τον εντοπισμό όσο και την τη σωστή αποτύπωση και καταγραφή της ιδιοκτησίας. Η υπεύθυνη σύνταξη εξαρτημένου Τοπογραφικού Διαγράμματος είναι αρμοδιότητα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Οι υπάλληλοι (Δικηγόροι, Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί κλπ) της αναδόχου Κοινοπραξίας Κτηματογράφησης που θα εγκατασταθούν στην έδρα των Καλλικρατικών Δήμων σύμφωνα με τον Ν.2308/95, στα Γραφεία Κτηματογράφησης στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, είναι αρμόδιοι μόνο για τον παραλαβή-έλεγχο των δηλώσεων και όχι για τη σύνταξή τους.

Και για να επανέλθουμε στην αναγκαιότητα του Κτηματολογίου, πρέπει να πούμε πως είναι σε όλους γνωστή η αρχή, ότι πρώτα αποτυπώ­νεις και καταγράφεις αυτά που έχεις και μετά σχεδιάζεις και προγραμματίζεις. Η αναγκαιό­τητα αυτή έχει κατανοηθεί και υλοποιηθεί από όλα τα κράτη της Ευρώπης μέσα και έξω από τη Ευρωπαϊκή Ένωση  μηδέ εξαιρουμένης της γείτονος Τουρ­κίας, τα οποία έχουν καταρτίσει και διαχειρίζο­νται από αιώνες, τα κτηματολόγια τους. Το Κτηματολόγιο αποτελεί το πλέον σύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αρχείων ακίνητης ιδιοκτησίας με αποδεικτικό χαρακτήρα. Η εφαρμογή του συνεπάγεται ασφάλεια δικαίου σε ότι αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία με την κατοχύρωση τυπικής και ουσιαστικής δημοσιότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας πίστης.

Στο Εθνικό Κτηματολόγιο ο άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνεται είναι όχι οι μεταβαλλόμενοι ιδιοκτήτες των ακινήτων, αλλά τα ίδια τα γεωτεμάχια και μάλιστα όχι ανε­ξάρτητα μεταξύ τους αλλά συσχετισμένα αποτυπωμένα ως όμορα ακίνητα το καθένα με τον δικό του κωδικό αριθμό σε Κτηματο­λογικά Διάγραμμα μιας μεγάλης περιοχής. Αντικείμενο των κτηματολογικών εγγρα­φών και Μοναδιαία Ιδιοκτησία Χρήση Εκμε­τάλλευση Γης για την οργάνωση του Κτη­ματολογίου ως γεωκεντρικού συστήματος είναι το ακίνητο κατά την έννοια του άρ­θρου 948 του Αστικού Κώδικα. Κάθε ακίνη­το απεικονίζεται στα Κτηματολογικά Διαγράμματα και εμφανίζεται με τον αποκλει­στικό γι’ αυτό Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτη­ματολογίου ως τμήμα εδάφους μαζί με τα συστατικά του μέρη ανεξαρτήτως του χα­ρακτήρα αυτού ως δασικού, αγροτικού ή αστικού, ανοικοδόμητου ή οικοδομημένου, με ή χωρίς εφαρμογή του συστήματος ορι­ζόντιων ή κάθετων αυτοτελών ιδιοκτησιών, δημοσίου ή ιδιωτικού, ανεξαρτήτως της εξυπηρέτησης με αυτό της ιδιωτικής ή της κοινής χρήσης ή της κοινής ωφέλειας και ανεξαρτήτως της γεωφυσικής του υφής.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
6
=