Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Τελευταία ενημέρωση: 2017-09-10, 15:12:30
Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Του Ιωάννη Κόνσουλα,

Προέδρου της Ενωσης Συμβολαιογράφων Εφετείου Λάρισας

 

Με την πρόσφατη τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κατ’ απαίτηση των δανειστών και προκειμένου να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, με τον ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) επήλθε μία σειρά αλλαγών σε σχέση με τη διεξαγωγή των πλειστηριασμών και με το άρθρο 959Α ΚΠολΔ εισήχθη ο θεσμός των πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα, ως απάντηση στις ματαιώσεις των πλειστηριασμών λόγω των επεισοδίων στα Ειρηνοδικεία της χώρας.  

Δύο είναι οι βασικές αλλαγές που επέφερε το νέο νομοθετικό πλαίσιο:

Α) Οι πλειστηριασμοί δε θα διενεργούνται στις αίθουσες των Ειρηνοδικείων, όπου προσέρχονταν οι πλειοδότες και υπέβαλαν στο συμβολαιογράφο μόνο μία σφραγισμένη προσφορά. Πλέον οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από υπολογιστή, smartphone ή ταμπλέτα, παρέχεται δε η ευχέρεια για την υποβολή πολλών προσφορών, προκειμένου να επιτυγχάνεται, κάθε φορά, το μεγαλύτερο εκπλειστηρίασμα. Επειδή ακριβώς οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από οπουδήποτε και αν βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και από την αλλοδαπή.

Β) Μέχρι σήμερα οι πλειστηριασμοί διενεργούνταν μία φορά την εβδομάδα και δη κάθε Τετάρτη από ώρα 16:00 έως 17:00. Πλέον θα διενεργούνται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00.

Διαδικασία:

Η αναγκαστική εκτέλεση ξεκινά με εντολή του επισπεύδοντα προς τον δικαστικό επιμελητή να προβεί σε κατάσχεση ακινήτου, αφού έχει προηγηθεί η έκδοση μίας δικαστικής απόφασης, φυσική συνέχεια της οποίας είναι ο πλειστηριασμός. Με την εντολή που δίδει ο επισπεύδων δύναται να αιτηθεί τη διενέργεια του πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άλλως ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί με τον τρόπο που γνωρίζουμε, δηλαδή στο Ειρηνοδικείο του τόπου όπου βρίσκεται το κατασχεμένο ακίνητο.

Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών, δηλώνοντας τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, αφού έχουν καταβάλει την εγγύηση που ορίζεται.

Από το συνδυασμό συνταγματικών διατάξεων αλλά και της νομοθεσίας, ο συμβολαιογράφος, ως άμισθος δικαστικός λειτουργός, είναι ο υπάλληλος του πλειστηριασμού, είναι αυτός δηλαδή που θα ελέγξει αν έχει τηρηθεί η προδικασία, θα υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών, που δικαιούνται να λάβουν μέρος και εν τέλει θα υπογράψει την έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως το χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές. Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υποβολής της, καθώς και ότι αυτή έχει καταγραφεί. Ο υποψήφιος πλειοδότης ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαμβάνουν μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για τυχόν αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του πλειστηριασμού, καθώς και για το λόγο αυτής.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών ανακοινώνεται στο συμβολαιογράφο αλλά και στους πλειοδότες το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
4
=