Βροχή ειδοποιητηρίων για ανασφάλιστα

Τελευταία ενημέρωση: 2017-06-19, 01:18:04
Οσοι εντοπίστηκαν στις 6 Ιουνίου με ανασφάλιστα οχήματα, βαρύνονται με πρόστιμο 250 ευρώ
Βροχή ειδοποιητηρίων για ανασφάλιστα

 ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 

Καλοκαιρινή ψυχρολουσία για χιλιάδες Βολιώτες. Από την Πέμπτη το βράδυ άρχισαν να καταφθάνουν στα e-mail φορολογούμενων, ειδοποιητήρια για την επιβολή προστίμου ύψους 250 ευρώ. Όσοι στη διασταύρωση που έγινε στις 6 Ιουνίου βρέθηκαν με το όχημά τους ανασφάλιστο, καλούνται να πληρώσουν το παράβολο έστω κι αν προχώρησαν σε ασφάλιση του οχήματός τους, ακόμη και μία ώρα μετά τον έλεγχο. Στη Μαγνησία, υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν περί τα 40.000 και πλέον ειδοποιητήρια από το σύνολο του 1.150.000 που αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ 

Τις δύο τελευταίες ημέρες, Βολιώτες που έλαβαν το ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο τρέχουν αλλόφρονες από τον λογιστή στον ασφαλιστή και αντίστροφα αναζητώντας λύση - βρίσκουν όμως… πόρτα.

«Δεν έχει σημασία αν κάτοχος οχήματος ασφάλισε το όχημά του, μία μέρα ή μία ώρα μετά τον έλεγχο. Επίσης δεν έχει σημασία αν κάποιος είχε την ώρα του ελέγχου ανασφάλιστο το όχημά του για μία ώρα ή για δύο χρόνια. Αν στη διασταύρωση που έγινε μεταξύ των στοιχείων του αρχείου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων, βρέθηκε ότι είναι ανασφάλιστος, ο ιδιοκτήτης του οχήματος επιβαρύνεται με το δημόσιο παράβολο των 250 ευρώ», εξηγεί ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ασφαλιστών και Διαμεσολαβούντων Μαγνησίας, Φίλιππος Σαμαλέκος.

Αρκετοί ιδιοκτήτες οχημάτων άρχισαν να ειδοποιούνται από τους λογιστές τους για τα ειδοποιητήρια από την Πέμπτη το βράδυ, οπότε και άρχισε η ηλεκτρονική αποστολή. Επιχείρησαν να βγάλουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσω του ασφαλιστή τους πιστεύοντας ότι θα γλιτώσουν το πρόστιμο. «Δεν είναι δυνατό. Μόλις το σύστημα αναγνωρίσει ότι πρόκειται για ανασφάλιστο όχημα για το οποίο δεν έχει πληρωθεί το δημόσιο παράβολο, μας κοκκινίζει και απαγορεύει την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου», σημειώνει ο κ. Σαμαλέκος.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι πλέον οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων βρίσκονται με το μαχαίρι στον λαιμό. «Δεν έχει βγει ακόμη επισήμως, αλλά ακούγεται ότι αν μέσα σε διάστημα 10-15 ημερών δεν καταβληθεί το πρόστιμο, αυτό διπλασιάζεται. Και αν στις 30 ημέρες επίσης δεν καταβληθεί το αρχικό ποσό, τετραπλασιάζεται και φθάνει πλέον τα 1.000 ευρώ. Μαζί με τον τετραπλασιασμό του οχήματος, ενεργοποιείται η αστυνομία, η οποία θα αναλάβει την αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος», εξηγεί.

 

Συνεχής ροή ειδοποιητηρίων στα e-mail

Οι λογιστές που συνήθως έχουν τον χειρισμό των διευθύνσεων ηλεκτρονικών ταχυδρομείων που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στο σύστημα TAXISNET, παρατηρούν ότι η ροή των ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων είναι συνεχής.

«Από την Πέμπτη το βράδυ που άρχισαν να καταφθάνουν τα πρώτα ειδοποιητήρια η ροή είναι συνεχής. Ακόμη και το Σάββατο, συνέχιζαν να έρχονται ειδοποιητήρια για κατόχους οχημάτων που εντοπίστηκαν ανασφάλιστα», επισημαίνει ο κ. Χρήστος Γκοτοσόπουλος, λογιστής και ασφαλιστής.

Στο μήνυμα μέσω e-mail αναφέρονται τα εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διασταύρωση που διενεργήθηκε στις 06/06/2017, του αρχείου του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5α του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει, προέκυψε ότι το ανωτέρω όχημά σας ήταν ανασφάλιστο. Το γεγονός αυτό αποτελεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβείτε άμεσα στην ασφάλιση του οχήματος, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις ίδιες διατάξεις παραβόλου, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή του οφειλόμενου παραβόλου έχει δημιουργηθεί παράβολο από την ΑΑΔΕ για κάθε ΑΦΜ ιδιοκτήτη, το οποίο φέρει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας. Ανάκτηση και πληρωμή του μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή e-Παράβολο, στον ιστότοπο www.aade.gr

Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωση με την παρούσα επιστολή του ιδιοκτήτη του οχήματος.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου.

Στις περιπτώσεις που μη ορθώς το όχημά σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

· Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες

· Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας ΔΟΥ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.)

· Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.

· Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε ΚΕΠ και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του ΚΕΠ για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης

· Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του π.δ.237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ.237/1986, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής για τη γνωστοποίηση της εξαίρεσής σας από την υποχρέωση πληρωμής του παραβόλου.

Τα παράβολα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αυτά που δημιουργήθηκαν για οχήματα που εξαιρέθηκαν κατά τα προαναφερθέντα από τον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, ακυρώνονται αυτόματα».

 

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΑΦΜ ΝΕΚΡΩΝ! 

Πολλοί είναι εκείνοι που την… πάτησαν

Σύμφωνα με τον κ. Γκοτοσόπουλο, σε αρκετά ειδοποιητήρια υπάρχουν λάθη σε ΑΦΜ και πινακίδες, τα οποία από Δευτέρα οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διορθώνουν απευθυνόμενοι στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Επίσης αρκετά οχήματα βρίσκονται σε ακινησία, αλλά για κάποιο λόγο έγινε λάθος. Επίσης μπορεί να γίνεται διόρθωση στις ΔΟΥ.

Υπάρχουν όμως και πιο περίπλοκες περιπτώσεις. «Έχουν έρθει ειδοποιητήρια για ανασφάλιστα σε ΑΦΜ θανόντων μέσα στο 2017. Δεν έχει προλάβει να γίνει η μεταβίβαση και το παράβολο βαρύνει κάποιον που δεν είναι πλέον εν ζωή», σημειώνει ο κ. Γκοτοσόπουλος.

Αναρίθμητα τα παραδείγματα ιδιοκτητών οχημάτων, που «την… πάτησαν» χωρίς να το θέλουν.

Βολιώτης που είχε τρακάρει το αυτοκίνητό του και ήταν αναποφάσιστος αν θα το φτιάξει ή θα το πουλήσει, δεν το ασφάλισε και τον… πέτυχε ο έλεγχος.

Άλλος που είχε το Ι.Χ. του στο συνεργείο και έκρινε ότι δεν θα πρέπει να πληρώνει «τζάμπα» ασφάλεια, επίσης επιβαρύνεται με το δημόσιο παράβολο καθώς εντοπίστηκε ανασφάλιστος.

Πρόβλημα υπάρχει και για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που τα είχαν δώσει σε ανακύκλωση και δεν έλαβαν βεβαίωση οριστικής διαγραφής. Θεωρήθηκαν κυκλοφορούντα και βεβαιώθηκαν ως ανασφάλιστα.

Δεκάδες είναι και όσοι είχαν προλάβει να εκδώσουν ασφαλιστήρια πριν τους έρθει το ειδοποιητήριο, είχαν όμως εντοπιστεί κατά την ημέρα του ελέγχου, ανασφάλιστοι. Επίσης υποχρεούνται να πληρώσουν το παράβολο. 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
2
=