Ανακοινώσεις

Δωρεά
Στο σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ...»
2018-06-19, 20:55:24
Περίληψη διακήρυξης
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), προκηρύσσει Ανοιχτή ...»
2018-06-15, 18:46:02
Περίληψη ανακοίνωσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ...»
2018-06-13, 21:04:01
Ετήσια εμποροπανήγυρη Βόλου
Η ετήσια εμποροπανήγυρη θα τελεσθεί από τις 8 Ιουλίου 2018 έως 14 Ιουλίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ...»
2018-06-09, 15:31:55
Ιδρυση Σωματείου
Δυνάμει της με αριθμό 33/2018 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Βόλου αναγνωρίσθηκε ...»
2018-06-06, 18:39:52
Περίληψη διακήρυξης
Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ...»
2018-06-02, 16:19:40
Ευχαριστήριο
Οι κ.κ. Σταύρος και Μαρία Βλάϊκου και η κόρη τους Αθανασία, ευχαριστούν ...»
2018-06-01, 17:30:37
Περίληψη Διακήρυξης
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Νοτίου Πηλίου δυνάμει τις αρίθμ. ...»
2018-05-26, 16:12:16
Γενική συνέλευση
Το Δ.Σ του Συνδέσμου προσκαλεί όλα τα μέλη του, σύμφωνα με ...»
2018-05-24, 17:11:09
Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ ...»
2018-05-22, 18:28:15
Γενική συνέλευση
Καλούμε τα μέλη του Σωματείου Επισιτισμού – Τουρισμού Ν. Μαγνησίας ...»
2018-05-19, 13:15:55
Ευχαριστήριο
Ευχαριστώ θερμά το Δήμαρχο Βόλου κ. Αχιλλέα Μπέο, τη ...»
2018-05-18, 18:18:41
Αναγνώριση Σωματείου
Με την υπ άριθμ.27/2018 Διάταξη Αναγνώρισης ...»
2018-05-18, 18:16:07
Περίληψη διακήρυξης
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται ...»
2018-05-11, 17:20:39
Αναγνώριση Σωματείου
Με την υπ΄αριθμ. 29/2018 Διάταξη Αναγνώρισης Σωματείου (Διαδικασία ...»
2018-05-10, 17:43:39
Περίληψη διακήρυξης
Η ΔΕΥΑΜΒ προκηρύσσειΣυνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ...»
2018-05-09, 20:54:44
Προκήρυξη
Στο ΦΕΚ 336/30-03-2018 (τ. Τ’) δημοσιεύτηκε η αριθμ. ...»
2018-05-08, 20:46:20
Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ
Παρακαλούνται οι δημότες της Δ.Ε. Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ να προσέλθουν στο ...»
2018-04-26, 20:24:47
Περίληψη διακήρυξης
Η ΔΕΥΑΜΒ προκηρύσσειΣυνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ...»
2018-04-20, 18:50:37
Αναγνώριση Σωματείου
Με την υπ΄αριθμ.22/2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Βόλου αναγνωρίσθηκε η ίδρυση ...»
2018-04-13, 17:20:19
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ...»
2018-04-11, 20:57:08
Πλήρωση θέσης Καθηγητή
Προκηρυσσει την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. ...»
2018-04-04, 21:39:52
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Γνωστοποιείται ότι κατά την 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Σ/λίου ...»
2018-03-27, 21:14:38
Διακήρυξη
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο ...»
2018-03-23, 17:10:02
Περίληψη Διακήρυξης
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας ...»
2018-03-22, 17:22:22
Τροποποίηση καταστατικού
Με τη με αριθμό 8/2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Βόλου (Διαδικασία Εκούσιας ...»
2018-03-16, 16:50:16
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ- ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ...»
2018-03-14, 21:27:06
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Βόλου ...»
2018-03-13, 21:08:45