Προσλήψεις οκταμηνιτών στο Δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2012-07-20, 11:23:12
Προσλήψεις οκταμηνιτών  στο Δήμο Αλμυρού

Σε προσλήψεις 29 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, δεδομένου ότι υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, προχωρά ο Δήμος Αλμυρού μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Αθηνά Τσιργή

Ειδικότερα οι θέσεις θα είναι οι εξής: 1 πολιτικός μηχανικός, 1 μηχανολόγος μηχανικός, 1 ηλεκτροσυγκολλητής, 1 χειριστής μηχανημάτων, 1 άτομο για τον τομέα της πληροφορικής και τέλος 1 άτομο για τον τομέα του περιβάλλοντος.

Όπως επισημάνθηκε κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου «η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται επιβεβλημένη για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, δεδομένου ότι υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, λόγω έλλειψης προσωπικού εξαιτίας συνταξιοδοτήσεως και αποχωρήσεως μέρους του προσωπικού και των αυξημένων αρμοδιοτήτων στο Δήμο».

Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οι ΟΤΑ α΄ βαθμού θα υποβάλουν τα αιτήματά τους συνοδευόμενα από: α) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος, για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα, β) βεβαίωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό των οικείων φορέων οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, γ) το Παράρτημα Γ συμπληρωμένο δ) αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ή Κανονισμού Προσωπικού του φορέα, ώστε να διαπιστωθεί, εάν προβλέπονται θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με τις αιτούμενες.

Προσλήψεις 23 καθαριστριών

Μεταξύ άλλων ψηφίστηκε ομόφωνα και η πρόσληψη 23 καθαριστριών, με οκτάμηνες συμβάσεις. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανάγκες του Δήμου χρειάζονται 16 καθαρίστριες σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 7 καθαρίστριες σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
7
=