Δημοπρασία για την αγορά οικοπέδου στο Αχίλλειο

Τελευταία ενημέρωση: 2018-02-20, 14:39:53
Δημοπρασία για την αγορά οικοπέδου στο Αχίλλειο

Σε νέα επαναληπτική δημοπρασία για την αγορά οικοπέδου στην τοπική κοινότητα Αχιλλείου, με στόχο την αξιοποίησή του ως εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, προχώρησε η δημοτική αρχή Αλμυρού.

Η δημοτική αρχή Αλμυρού ζητά οικόπεδο να βρίσκεται στην ΒΔ πλευρά του οικισμού του Αχιλλείου, σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων και μικρότερη των 2.000 μέτρων από τα θεσμοθετημένα όρια του οικισμού.

Το οικόπεδο θα πρέπει: Να απέχει απόσταση από ρέμα έως 200 μ. και να φέρει κανονικό σχήμα χωρίς έντονες κλίσεις, ελεύθερο κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων.

Να έχει έκταση από τέσσερα (4) έως δέκα (10) στρέμματα, ενιαία, με πρόσοψη σε αγροτική, δημοτική ή επαρχιακή οδό.

Ακόμη οι προϋποθέσεις που η δημοτική αρχή θέτει είναι το οικόπεδο:

-Να μην είναι δημόσια έκταση και να μη φέρει χαρακτήρα δασικό στο σύνολό της ή σε μέρος της στον αναρτημένο δασικό χάρτη.

-Να είναι ελεύθερο κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων.

-Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη

νομική κατάσταση ενός ακινήτου.

-Να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού/αυτών που την προσφέρει/προσφέρουν ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε

περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, με έγγραφες προσφορές.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται

στη Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου Αλμυρού.

Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός θα αιτιολογούνται επαρκώς σε έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 7:00 έως 15:00, από τη ∆/νση Προγραμματισμού του ∆ήμου Αλμυρού. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ιωάννα Χρήστου & Αθηνά Χαλούδη,

∆ιεύθυνση: ∆ημαρχείο Αλμυρού, Κεντρική Πλατεία Αλμυρού, Αλμυρός, Τηλέφωνο: 2422350223 & 2422350224.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
7
=