Σύμβαση για την εκπόνηση μελετών για αστικές αναπλάσεις

Τελευταία ενημέρωση: 2018-01-29, 19:17:55
Σύμβαση για την εκπόνηση μελετών για αστικές αναπλάσεις

Στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Δίκτυο πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία» προχώρησε η δημοτική αρχή Αλμυρού προκειμένου να αναπλάσει τους κοινόχρηστους χώρους της και τους χώρους πρασίνου και πεζοδρομίων.

Ο Δήμος Αλμυρού, λόγω της υποστελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία, δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη σύνταξη των δύο μελετών, οι οποίες είναι προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, ενώ η παρέμβαση που μπορεί να υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ.

Αποφάσισε λοιπόν, μετά και από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να συμβληθεί με το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» μέσω Προγραμματικής Σύμβασης για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του δήμου.

Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ο Δήμος Αλμυρού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του έχει προγραμματίσει να προβεί σε διαδικασίες ωρίμανσης έργων, με σκοπό την υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, όπως επίσης και σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές ή και ίδιους πόρους.

Για την ωρίμανση των έργων απαιτούνται ενέργειες σχεδιασμού των έργων και εκπόνησης των αναγκαίων τεχνικών μελετών, με απώτερο σκοπό την προετοιμασία φακέλων χρηματοδότησης, τα οποία θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, στη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής, στην εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό χρηματοδότησης από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020» και από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στο Πράσινο Ταμείο, δύναται να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση της υλοποίησης αστικών αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων, καθώς και χώρων πρασίνου και πεζοδρομίων κατά μήκος βασικών αξόνων, που συνδέουν σημαντικά σημεία αναφοράς του αστικού ιστού.

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν οριστικές μελέτες κατασκευής, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού των έργων και να υπάρχει ετοιμότητα στην προκήρυξη των έργων.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
1
=