Χρέη 2,5 εκατ. ευρώ στα δημοτικά ταμεία

Τελευταία ενημέρωση: 2017-09-03, 09:26:24
Χρέη 2,5 εκατ. ευρώ στα δημοτικά ταμεία

 Δημότες του Αλμυρού προσέρχονται στα ταμεία για ρυθμίσεις των οφειλών τους σε 100 δόσεις 

Στο ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ περίπου ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοτών του Αλμυρού στα δημοτικά ταμεία του δήμου.

Πρόκειται για βεβαιωμένες οφειλές πολιτών που αφορούν σε δημοτικό φόρο, τέλη ακίνητης περιουσίας, πολεοδομικά, μισθώματα, από προηγούμενα έτη, αλλά και τέλη κοινόχρηστων χώρων, τέλη καθαριότητας που εισπράττονται μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Πλέον δίνεται δυνατότητα και νέας ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το Ν. 4483/31-7-2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.».

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μιχ. Μακρή, ήδη αρκετοί δημότες έχουν προστρέξει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αλμυρού, προκειμένου να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους.

Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες μπορούν να προχωρούν σε ρυθμίσεις έως και τις 30 Νοεμβρίου.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς τον δήμο που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και τις 31 Σεπτεμβρίου, και όπως υπογράμμισε ο κ. Μακρής οι δημότες έχουν σημαντικό όφελος, καθώς απαλλάσσονται από τέλη και προσαυξήσεις:

- αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

- αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

- αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

- αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

- αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

 

 

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
9
+
9
=