Τα νέα τροφεία στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2017-08-09, 17:12:57
Τα νέα τροφεία στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια του δήμου Αλμυρού τα νέα τροφεία του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού. Για το θέμα, το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού είχε αποφασίσει στην τελευταία συνεδρίασή του, την περασμένη εβδομάδα, γενναία μείωση ύψους 50%.

Αναλυτικά λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και του κοινωνικού χαρακτήρα της δομής του Παιδικού Σταθμού, ο επανακαθορισμός του ύψους των τροφείων έχει ως εξής:

* Οι γονείς των νηπίων ανεξαρτήτου εισοδήματος καταβάλλουν το ποσό των 40 ευρώ το μήνα (συμπεριλαμβάνεται η σίτιση, το πρωινό, το μεσημεριανό γεύμα, τα είδη ατομικής καθαριότητας των νηπίων και η θέρμανση του Σταθμού).

* Οταν υπάρχουν αδέλφια (δύο παιδιά) οι γονείς καταβάλουν 70 ευρώ το μήνα και για τα δύο νήπια.

* Οι τρίτεκνες οικογένειες καταβάλλουν το ποσό των 30 ευρώ. Οι πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλουν το ποσό των 20 ευρώ το μήνα για κάθε νήπιο που είναι εγγεγραμμένο στη δύναμη του σταθμού.

Σύμφωνα πάντοτε με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, από τα τροφεία απαλλάσσονται γονείς στους οποίους ο ένας εκ των δύο γονέων έχει αναπηρία 67% ανεξαρτήτου εισοδήματος. Το προσωπικό που εργάζεται στον Παιδικό Σταθμό καταβάλει κανονικά τα ισχύοντα τροφεία για τα νήπια - τέκνα εγγεγραμμένα στον Παιδικό Σταθμό.

Στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς είναι άνεργοι αποδεδειγμένα µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ  (των οικονοµικά αδυνάτων γονέων), η καταβολή συµβολικού ποσού είναι ύψους 10,00 € το µήνα.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται οι γονείς τους χορηγούν χρήµατα για τα τροφεία των νηπίων τους, τότε θα καταβάλλεται όλο το ποσό των επιχορηγούµενων τροφείων ανεξάρτητα µε τον αριθµό των νηπίων που είναι εγγραμμένα στον Σταθµό.

Τα τροφεία θα καταβάλλονται από τους γονείς ή τους κηδεµόνες των νηπίων στον Σταθµό το πρώτο 15νθήµερο του µήνα. Τον µήνα Αύγουστο που οι Σταθµοί διακόπτουν την λειτουργία τους δεν καταβάλλονται τροφεία.
Για γονείς ή κηδεµόνες των νηπίων που δεν καταβάλλουν τροφεία δύο µηνών χωρίς σοβαρή αιτιολογία, θα υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής των νηπίων τους από τη δύναµη του Σταθµού.

Οι γονείς ή οι κηδεµόνες των νηπίων που δεν έχουν καταβάλλει τροφεία του προηγούμενου έτους, θα πρέπει να έχουν προβεί σε οικονοµικό διακανονισµό, προκειµένου να είναι δυνατή η φοίτηση των νηπίων στους Σταθµούς.
Εάν παρουσιαστεί περίπτωση κατά την οποία ένα νήπιο δεν έρχεται κάποιες µέρες στον Σταθµό ή ένα µήνα και συνεχίζει να είναι εγγεγραµµένο στην δύναµη του Σταθµού εφ’ όσον οι γονείς δεν διέγραψαν το νήπιο, τα τροφεία για το διάστηµα αυτό θα καταβάλλονται κανονικά.

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει από την επιτροπή µετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων (ωφελούμενων και επιλαχουσών) στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
6
=