«Σκούπα» στα εγκαταλειμμένα οχήματα στον Δήμο Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2017-08-08, 14:43:33
«Σκούπα» στα εγκαταλειμμένα οχήματα στον Δήμο Αλμυρού

Στην υπογραφή σύμβασης με εταιρεία για την εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων, με διάρκεια ισχύος ενός έτους, προχώρησε την περασμένη Παρασκευή η δημοτική αρχή Αλμυρού, μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού.

Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλμυρού υπάρχουν τουλάχιστον 40 αποσυρμένα φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα.

Η ανάδοχος εταιρεία θα τα περισυλλέγει με δικά της μέσα, και στη συνέχεια θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση.

Η δημοτική αρχή Αλμυρού θα εντοπίζει τα επίμαχα αυτοκίνητα που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής.

Θα επικολλά επάνω σε αυτά αυτοκόλλητο και η Διεύθυνση Προγραμματισμού θα ενημερώνει τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη.

Σε 45 ημέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην κατοχή του δήμου.

Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, ο δήμος αναζητά επιπλέον, εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος (αυτοκόλλητου) μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και τους ενημερώνει.

Ο δήμος θα συγκεντρώνει τα οχήματα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ της περιοχής του.

Τα οχήματα θα παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής τους. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως καταβάλλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης.

Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε θα προωθείται στην εταιρεία προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος εντός των ανωτέρω προθεσμιών και συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Πιστοποιητικό Καταστροφής, το οποίο είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή του οχήματος.

 Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου, μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου.

Εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος δεν εντοπιστεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών, τότε το Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα. Εάν το όχημα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας, τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθμός πλαισίου.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
7
=