Προσλήψεις χειριστών μηχανημάτων

Τελευταία ενημέρωση: 2017-07-16, 14:49:18
Προσλήψεις χειριστών μηχανημάτων

Στην πρόσληψη τριών χειριστών μηχανημάτων έργου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών θα προχωρήσει ο Δήμος Αλμυρού.

 Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, οι προσλήψεις αφορούν στην ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων.

 Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στον δήμο από τους ενδιαφερόμενους είναι η αίτηση, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο της άδειας χειριστή μηχανημάτων Έργου 1 Ειδικότητας Ομάδας Α ή Β, ΜΕ 1.4 & 1.5 του Π. Δ. 113/2012, άδεια οδήγησης, απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι μηνών, υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, β) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2017, και γ) ότι έχει μεσολαβήσει κενό χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών από τη λήξη τυχόν προηγούμενης σύμβασης με τον Δήμο Αλμυρού, και τέλος πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή και λήγει την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
6
=