Πρόγραμμα κατάρτισης στη «Δήμητρα» Αλμυρού

Τελευταία ενημέρωση: 2017-05-05, 15:43:02
Πρόγραμμα κατάρτισης στη «Δήμητρα» Αλμυρού

Προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών θα πραγματοποιήσει το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλμυρού, για το διάστημα Μαΐου - Αυγούστου,  στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του μέτρου  «Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» και στις «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», για τους δικαιούχους του υπομέτρου  «Ενίσχυση Εκκίνησης Επιχείρησης για νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης  προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2007-2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στους δήμους Αλμυρού, Βόλου, Ζαγοράς–Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου.

Για την υλοποίηση των παραπάνω  προγραμμάτων με τίτλους: «Φυτική παραγωγή», «Ζωική παραγωγή»  και «Μελισσοκομία», παρακαλούνται   οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://katartisi.elgo.gr,   οι ενδιαφερόμενοι-υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλμυρού και  οι ενδιαφερόμενοι φορείς με πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή στο Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου, να επικοινωνήσουν με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλμυρού.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
1
=