Απολογισμός κοινωνικής δράστης στον Αλμυρό

Τελευταία ενημέρωση: 2017-03-06, 18:46:29
Απολογισμός κοινωνικής δράστης στον Αλμυρό

Με στοχο τη στήριξη των πολιτών  που πλήττονται από τις συνέπειες της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, ο Δήμος Αλμυρού υλοποίησε παρεμβάσεις αντιμετώπισης της φτώχειας με ιδίους πόρους και χορηγίες, με συνέργειες με φορείς και με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Για την ενίσχυση των άπορων, των άστεγων, των άνεργων και των ανασφάλιστων πολιτών, που αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις ανάγκες διατροφής και την ιατρική περίθαλψη, την περίοδο 2015-2016 ελήφθησαν σειρά δράσεων, παρέχοντας υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αλμυρού συμμετείχε στη σύσταση της Κοινωνικής Σύπραξης των φορέων της Π. Ε. Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη διανομή τροφίμων και ρουχισμού και την υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων.

 Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 237 οικογένειες με 458 μέλη, με μέσο όρο ηλικίας 32,4 έτη, εκ των οποίων τα 223 άτομα είναι άνδρες και τα  235 γυναίκες.

Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί η διανομή τροφίμων, η οποία και συνεχίζεται, ενώ έχει εγκριθεί η υλοποίηση υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα), με ωφελούμενους 100 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, καθώς και υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών όπως για παράδειγμα η πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες, με ωφελούμενους 74 παιδιά, ηλικίας 7 έως 18 ετών.

Βοήθεια στο Σπίτι

Την ίδια περίοδο συνεχίσθηκε η λειτουργία της δομής, που έχει συσταθεί με τη συμμετοχή του δήμου στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας «Βοήθεια στο Σπίτι». Σκοπός του προγράμματος είναι η φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων και ΑΜΕΑ που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, και των οποίων το οικείο οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, είτε εργάζεται, είτε αντιμετωπίζει κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, ή  και προβλήματα υγείας. Παρακολουθήθηκαν 127 άτομα στη Δ.Ε. Αλμυρού, εκ των οποίων τα 14 είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, 81 άτομα στη Δ.Ε. Σούρπης και 50 άτομα στη Δ.Ε. Πτελεού.

Κοινωνική Μέριμνα

Ακόμη, συνεχίσθηκε η λειτουργία της δομής, που έχει συσταθεί με τη συμμετοχή του δήμου στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας «Κοινωνική Μέριμνα». Ο σκοπός του προγράμματος είναι παρεμφερής με το σκοπό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», και είναι η παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής βοήθειας και οικογενειακής βοήθειας σε μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους. Παρακολουθήθηκαν 75 άτομα, εκ των οποίων τα 8 είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα υλοποιείται στη Δ.Ε. Αλμυρού.

Καταπολέμηση της Φτώχειας

Ο Δήμος Αλμυρού, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συμμετείχε στην εκπόνηση του 1ου σταδίου της μελέτης, και το οποίο αφορούσε στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και τη διαπίστωση των αναγκών παρέμβασης στον τομέα της φτώχειας και της προώθησης της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκπόνηση αναλυτικού Σχεδίου Δράσης και εφαρμογής παρεμβάσεων καταπολέμησης της φτώχειας, και εμβάθυνσης της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
2
=