Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου ...»
2017-09-21, 12:58:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ...»
2017-09-20, 13:16:09
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αντωνίου ...»
2017-09-20, 13:15:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννη ...»
2017-09-19, 20:14:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΥΡΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2017-09-12, 21:19:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-09-12, 21:18:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2017-09-08, 16:46:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2017-09-08, 16:36:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ...»
2017-09-08, 16:35:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ...»
2017-09-06, 21:13:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ...»
2017-09-05, 13:10:19
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΣ ...»
2017-09-05, 13:09:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2017-09-01, 16:21:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ...»
2017-09-01, 16:21:03
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου και της ...»
2017-08-30, 20:57:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη και της ...»
2017-08-30, 20:57:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΖΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου και της ...»
2017-08-29, 12:31:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΔΑΡΑΣ – ΜΟΥΓΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-08-29, 12:30:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ...»
2017-08-25, 17:09:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο POPSERGIUCATALIN ( ΠΟΠ ΣΕΡΤΖΙΟΥ ΚΑΤΑΛΙΝ ) του ...»
2017-08-25, 16:52:15
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ του ...»
2017-08-25, 16:52:02
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΛΑΤΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ...»
2017-08-25, 16:51:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ.ότι ο ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαράλαμπου ...»
2017-08-25, 16:39:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο SERGIUCATALIN (ΣΕΡΤΖΙΟΥ ΚΑΤΑΛΙΝ) του Florian Ioan ...»
2017-08-25, 16:38:33
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΡΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου ...»
2017-08-23, 12:09:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ...»
2017-08-22, 21:25:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του Μάρκου ...»
2017-08-22, 21:25:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΟΧΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Δονάτου ...»
2017-08-18, 17:57:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστόλου ...»
2017-08-18, 17:16:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ του Αλεξάνδρου και της ...»
2017-08-18, 17:16:24