Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ...»
2017-05-23, 21:14:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2017-05-23, 21:13:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ...»
2017-05-23, 21:13:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΣΠΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –ΑΓΓΕΛΟΣ του ...»
2017-05-19, 17:29:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ...»
2017-05-19, 17:29:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ...»
2017-05-19, 17:28:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ...»
2017-05-19, 17:28:04
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΑΡΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ...»
2017-05-19, 17:27:36
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-05-19, 17:23:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ...»
2017-05-19, 17:23:01
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο KLODIANCANI ...»
2017-05-19, 17:17:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-05-13, 15:58:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2017-05-13, 15:56:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΟΥΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2017-05-13, 15:56:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ...»
2017-05-11, 21:19:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2017-05-11, 21:19:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΕΣΤΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ...»
2017-05-11, 21:18:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΘΙΟΥ ΠΗΤΕΡ ΝΤΑΪΣΟΝ ...»
2017-05-10, 21:18:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2017-05-10, 21:18:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2017-05-10, 21:17:18
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ...»
2017-05-09, 21:01:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ...»
2017-05-09, 21:00:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ...»
2017-05-09, 21:00:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΟΥΛΦΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2017-05-09, 20:59:01
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ...»
2017-05-09, 20:59:01
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ...»
2017-05-09, 20:58:25
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΛΩΡΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2017-05-09, 20:57:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ...»
2017-05-06, 23:32:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2017-05-06, 23:31:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-05-05, 16:13:12