Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη ...»
2017-01-20, 16:14:36
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2017-01-20, 16:14:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2017-01-20, 16:13:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ...»
2017-01-18, 20:14:34
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ...»
2017-01-18, 20:14:18
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ...»
2017-01-18, 20:13:18
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο RIGELLSALIZOTI (ΡΙΓΚΕΛΣ ΑΛΙΖΟΤΙ) του ...»
2016-12-23, 14:58:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΦΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Βασιλείου ...»
2016-12-23, 14:57:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ του Βασιλείου ...»
2016-12-20, 20:55:17
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 το Α.Κ. ότι ο ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου ...»
2016-12-13, 20:49:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου ...»
2016-12-13, 20:48:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΚΡΙΜΠΑΣ του Μιχαήλ ...»
2016-12-13, 20:48:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ...»
2016-12-10, 15:57:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ...»
2016-12-10, 15:55:14
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2016-12-10, 15:52:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ...»
2016-12-09, 20:42:15
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2016-12-09, 20:40:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 το Α.Κ. ότι ο ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου ...»
2016-12-02, 20:31:25
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 το Α.Κ. ότι ο ΚΑΝΑΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Κωνσταντίνου ...»
2016-12-02, 20:30:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ...»
2016-11-26, 16:26:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2016-11-26, 16:25:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου ...»
2016-11-22, 20:11:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΤΖΗΪΟΡΔΑΝΟΥ ...»
2016-11-19, 16:40:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΛΟΥΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ το Ιωάννη ...»
2016-11-12, 16:27:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 το Α.Κ. ότι ο ΤΟΜΑΣ ΧΕΣΤΡΑΪΤΕΡ (THOMAS HASTREITER) του Γιόσεφ ...»
2016-11-12, 16:26:36
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ...»
2016-10-22, 17:34:15
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννη ...»
2016-10-22, 17:33:03
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ...»
2016-10-21, 17:08:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ...»
2016-10-11, 20:52:26
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ...»
2016-10-07, 20:24:41