Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, του ...»
2017-07-15, 13:04:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΝΩΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ...»
2017-07-14, 16:47:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΡΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ...»
2017-07-14, 16:47:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2017-07-14, 16:46:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2017-07-14, 16:43:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΖΗΣΗΣ του ...»
2017-07-14, 16:36:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣ του ...»
2017-07-14, 16:36:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΙΑΡΚ ΜΠΑΡΤΕΝΜΠΑΧ (JERG BARTENBACH) ...»
2017-07-14, 16:35:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΨΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2017-07-14, 16:34:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-07-14, 16:33:25
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2017-07-14, 16:32:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ...»
2017-07-14, 16:32:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου ...»
2017-07-12, 11:18:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ του ...»
2017-07-12, 11:17:01
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ...»
2017-07-11, 11:13:33
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ...»
2017-07-11, 11:12:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ...»
2017-07-07, 19:38:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Ιωάννη και της ...»
2017-07-07, 19:37:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑΣ ...»
2017-07-07, 19:37:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ...»
2017-07-07, 17:49:14
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2017-07-07, 17:48:34
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2017-07-07, 17:47:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2017-07-06, 12:25:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-07-06, 12:25:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣτ ...»
2017-07-05, 21:23:36
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2017-07-05, 21:22:51
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ...»
2017-07-05, 21:22:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2017-07-05, 21:21:18
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369του Α.Κ. ότι ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΑΣΩΝ του ...»
2017-06-30, 21:02:26
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ του ...»
2017-06-30, 21:01:16