Γάμοι

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2018-08-03, 17:52:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2018-08-03, 17:49:34
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ...»
2018-08-02, 20:53:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΛΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2018-08-02, 20:52:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΞΕΣΦΙΓΓΟΥΛΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ...»
2018-08-02, 20:52:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΗΓΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ...»
2018-08-02, 20:51:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ...»
2018-08-02, 20:51:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2018-08-01, 21:38:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΑΝΤΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ...»
2018-08-01, 21:37:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ...»
2018-07-31, 21:22:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2018-07-31, 21:22:26
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΟΦΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ τ ...»
2018-07-31, 21:21:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΝΤΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2018-07-28, 14:52:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ...»
2018-07-28, 14:51:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ...»
2018-07-27, 17:18:13
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2018-07-27, 17:00:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2018-07-27, 17:00:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ...»
2018-07-27, 16:59:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΙΝΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2018-07-27, 16:59:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ...»
2018-07-27, 16:58:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2018-07-25, 19:13:09
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΜΑΝΤΑΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2018-07-25, 19:12:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΙΝΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2018-07-25, 19:12:19
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ...»
2018-07-24, 22:07:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2018-07-24, 22:06:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΡΕΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ...»
2018-07-24, 22:06:18
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2018-07-20, 17:27:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ...»
2018-07-20, 17:27:26
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ...»
2018-07-20, 17:26:09
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο EDMOND GASTON ...»
2018-07-20, 17:25:50