Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΑΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ...»
2017-02-21, 20:58:15
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2017-02-18, 15:00:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ...»
2017-02-18, 14:59:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2017-02-18, 12:14:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ...»
2017-02-17, 19:17:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βάϊου και της ...»
2017-02-17, 19:16:34
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ...»
2017-02-15, 17:00:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ...»
2017-02-15, 16:58:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου ...»
2017-02-15, 16:57:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. οτι ο ΜΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ...»
2017-02-14, 20:44:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-02-14, 20:43:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΖΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ...»
2017-02-10, 17:17:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ...»
2017-02-09, 17:38:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ...»
2017-02-09, 17:31:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΡΡΗΓΑΣ του ...»
2017-02-07, 17:07:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ...»
2017-02-07, 17:06:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ...»
2017-02-07, 17:05:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΖΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ...»
2017-02-07, 17:05:25
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ...»
2017-02-07, 17:04:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία ...»
2017-02-07, 17:02:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ...»
2017-02-04, 16:23:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2017-02-03, 20:01:34
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ...»
2017-02-03, 20:00:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΗΜΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ...»
2017-02-02, 20:43:33
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΙΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ...»
2017-02-02, 20:42:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ...»
2017-02-02, 20:42:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2017-02-01, 21:12:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο TARBIAT ...»
2017-01-31, 20:47:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΕΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ...»
2017-01-31, 20:47:25
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΛΗΤΣΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2017-01-26, 20:02:46