Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΡΥΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ...»
2018-10-19, 17:50:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2018-10-18, 13:40:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2018-10-18, 13:40:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2018-10-17, 20:21:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ...»
2018-10-17, 20:20:02
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΕΤΣΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ...»
2018-10-16, 20:54:36
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2018-10-12, 18:26:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΡΕΝΤΣΕ ΜΑΡΣΕΛ ...»
2018-10-10, 17:34:20
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ALEXANDER BRADLEY ARMITAGE ...»
2018-10-10, 17:33:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ του ...»
2018-10-09, 21:49:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2018-10-08, 11:48:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2018-10-06, 15:26:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο MUCA(Μούτσα) NIKOLL(Νικόλλ) ...»
2018-10-06, 15:26:12
Ετήσιο μνημόσυνο ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΠΑΝΤΖΗ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της αγαπημένης ...»
2018-10-05, 17:10:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ...»
2018-10-05, 17:02:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΛΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ...»
2018-10-05, 17:01:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΡΑΚΟΖΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2018-10-05, 17:00:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2018-10-05, 16:54:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΕΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2018-10-05, 16:53:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2018-10-03, 21:20:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΝΝΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ...»
2018-10-03, 21:20:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ...»
2018-10-02, 21:08:03
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ...»
2018-09-28, 16:56:25
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΕΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2018-09-27, 17:28:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ...»
2018-09-25, 11:39:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2018-09-24, 11:48:14
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΙΓΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2018-09-22, 16:11:13
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2018-09-21, 16:47:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΚΙΛΡΕΪΘ ΕΡΙΚ του ...»
2018-09-21, 16:47:33
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2018-09-18, 12:18:51