Ανακοινώσεις

Κοπή πίτας
Η Διοίκηση του Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Βόλου ...»
2017-01-21, 17:29:25
Αναγνώριση Σωματείου
Με την υπ’ αριθμ. 4-2017 διάταξη της κας Ειρηνοδίκου του Ειρηνοδικείου Βόλου ...»
2017-01-20, 16:18:37
Κοπή πίτας
Η Διοίκηση του Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Βόλου ...»
2017-01-20, 16:17:56
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Καθηγητών
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδασκόντων, επιστημόνων ...»
2017-01-19, 21:46:15
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Καθηγητή
Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1308/20.12.2016 τ.Γ’ δημοσιεύθηκε ...»
2017-01-13, 17:13:24
Τροποποίηση καταστατικού
Με την υπ’αριθμόν 88/2016 διάταξη του Ειρηνοδίκη Βόλου έγινε δέκτη η με αριθμό ...»
2017-01-12, 15:29:02
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Καθηγητή
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών ...»
2016-12-29, 20:54:12
Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής ...»
2016-12-29, 20:53:11
Ιδρυση Σωματείου
Με την υπ’ αρ. 87/2016 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Βόλου αναγνωρίσθηκε η ίδρυση ...»
2016-12-23, 15:01:11
Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρόου Αρρένων Βόλου
1)Γνωστοποιούμε προς τους στρατεύσιμους που γεννήθηκαν το έτος 1999 (Κλάση 2020) τα ακόλουθα: ...»
2016-12-23, 14:59:25
Ευχαριστήριο
Οι Ηλικιωμένοι που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα, το Προσωπικό που εργάζεται σ΄ αυτό ...»
2016-12-23, 14:55:47
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ηλεκτρονικό δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό, με ...»
2016-12-16, 17:00:09
Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΥΔΙΣΑ
Το Δ.Σ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α, στη συνεδρίαση της Τετάρτης 7 Δεκεμβρίου 2016, έλαβε την ...»
2016-12-16, 16:58:24
Ευχαριστήριο
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΛΟΥ, ευχαριστεί ...»
2016-12-16, 16:58:19
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Καθηγητών
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδασκόντων, επιστημόνων αναγνωρισμένου ...»
2016-12-16, 16:42:38
Ευχαριστήριο
Η οικογένεια ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με αφορμή την πρόσφατη ...»
2016-12-09, 20:45:26
Περίληψη διακήρυξης
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σκοπέλου (ΔΕΥΑΣ) που έχει την έδρα της στη Σκόπελο ...»
2016-12-09, 20:43:55
Απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου
Με την 73/2016 απόφαση (ΑΔΑ: Ω71ΛΟΞΤΑ-1ΤΓ)οικονομικό αντάλλαγμα για την παροχή ύδατος & ηλεκτρικού ...»
2016-12-03, 13:45:23
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγοράς -Μουρεσίου
Εγκριση χορήγησης υπερωριών έτους 2017 σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου». ...»
2016-12-03, 13:43:57
Ενοικιάζεται
Το Ίδρυμα «Γηροκομείον Βόλου» στα πλαίσια αξιοποίησης της ακινήτου περιουσίας του, π ...»
2016-12-02, 20:32:39
Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε ολόθερμα το Ιατρικό και Νοσηλευτικό ...»
2016-11-26, 16:54:49
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Καθηγητή
Στο αριθ. 992/10 Οκτωβρίου 2016 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη ...»
2016-11-24, 20:22:48
Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Εκμίσθωση μηχανημάτων και ...»
2016-11-24, 20:20:04
Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας στην ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ Βόλου
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ...»
2016-11-22, 20:12:33
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νοτίου Πηλίου με την υπ’ αριθμ. 300/2016 απόφασή του ...»
2016-11-19, 16:42:50
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Καθηγητών
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής ...»
2016-11-19, 16:41:29
Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε το γιατρό κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ χειρουργό ...»
2016-11-12, 16:29:50
Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε την Διοίκηση , τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ιδιωτικού ...»
2016-11-12, 16:28:07
Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων καθηγητών: ...»
2016-10-25, 20:16:03